مجلس ترکیه طرح تمدید استقرار نیروهای نظامی در آفریقا را به تصویب رساند

طرح پیش بینی کننده ارائه مجوز یک ساله جهت استقرار نیروهای مسلح ترکیه در جمهوری آفریقای مرکز و مالی، در مجلس ملی کبیر ترکیه به تصویب رسید.

مجلس ترکیه طرح تمدید استقرار نیروهای نظامی در آفریقا را به تصویب رساند

طرح پیش بینی کننده ارائه مجوز یک ساله جهت استقرار نیروهای مسلح ترکیه در جمهوری آفریقای مرکز و مالی، در مجلس ملی کبیر ترکیه به تصویب رسید.

طرح ارائه مجوز یک ساله جهت استقرار نیروهای نظامی ترکیه در مالی و جمهوری آفریقای مرکزی پس از بررسی در مجمع عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه مورد قبول قرار گرفت.

در نشست های برگزار شده در مجمع عمومی فیکری ایشیک وزیر دفاع ملی نیز حضور یافت.


برچسب ها: مجوز , ترکیه , مجلس , آفریقا

خبرهای مرتبط