"اگر تا ماه اکتبر مقررات لغو دریافت ویزا از شهروندان ترکیه اجرا نشود..."

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، اظهار داشت، اگر تا ماه اکتبر مقررات لغو دریافت ویزا از شهروندان ترکیه در سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مورد اجرا گذاشته نشود، قرارداد اعاده پناهجویان مد نظر قرار نخواهد گرفت

"اگر تا ماه اکتبر مقررات لغو دریافت ویزا از شهروندان ترکیه اجرا نشود..."

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، اظهار داشت، اگر تا ماه اکتبر مقررات لغو دریافت ویزا از شهروندان ترکیه در سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مورد اجرا گذاشته نشود، قرارداد اعاده پناهجویان مد نظر قرار نخواهد گرفت. 

چاووش اوغلو در مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر آلگمین زایتونگ آلمان اعلام کرد، قرارداد منعقده بین ترکیه و اتحادیه اروپا به تاریخ 18 مارس، در نتیجه تلاش های فداکارانه ترکیه اجرا شده و تداوم این منوط به معافیت دریافت ویزا از شهروندان ترکیه می باشد. 

چاووش اوغلو با بیان اینکه این انتظار ترکیه نباید به عنوان تهدید تلقی شود گفت: "اگر معافیت دریافت ویزا از شهروندان ترکیه اجرا نشود، مجبور به گام پس نهادن در زمینه قرارداد اعاده پناهجویان هستیم." 

وزیر امور خارجه ترکیه، با تاکید بر اینکه حکومت ترکیه منتظر اعلام تاریخ برای لغو مقررات روادید است افزود: "این تاریخ می تواند اوایل و یا اواسط اکتبر باشد. ولی ما تاریخی قطعی می خواهیم." خبرهای مرتبط