شالوده اقتصادی ترکیه بسیار مستحکم است

محمت شیمشک:"شالوده اقتصادی ما مستحکم است. با انجام اصلاحات ترکیه را رو به جلو خواهیم راند."

شالوده اقتصادی ترکیه بسیار مستحکم است

محمت شیمشک معاون نخست وزیر اظهار داشت که شالوده اقتصادی ترکیه استوار است و به خوبی در برابر شوکهای وارده مقاومت می کند.

وی در شهر غازی آنتپ پس از انجام دیدار غیرعلنی با کارآفرینان اظهار داشت:" ترکیه به راه خود همراه با ملتش برای دستیابی به کشوری مرفهتر، با ثبات تر و با آرامش تر و به عنوان یک بازیگر مهم جهانی تلاش خواهد کرد."

وی در رابطه با تاثیر اقدام به کودتای ساختار دولت موازی گروه تروریستی فتح الله گولن بر اقتصاد ترکیه اظهار داشت:" دمکراسی ترکیه قویتر، اینده اش درخشانتر و ثبات سیاسی اش روزافزون است. شالوده اقتصادی ما مستحکم است. با انجام اصلاحات ترکیه را رو به جلو خواهیم راند."خبرهای مرتبط