وزیر دفاع ترکیه از تداوم روند تصفیه نیروهای مسلح خبر داد

ایشیک اظهار داشت:" به هیچ تروریستی که در کودتا مشارکت داشته است اجازه نمی دهیم که در نیروهای مسلح ترکیه حضور داشته باشد و یونیفورم این نهاد را بپوشد."

540385
وزیر دفاع ترکیه از تداوم روند تصفیه نیروهای مسلح خبر داد

فیکری ایشیک وزیر دفاع ترکیه اظهار داشت که هنوز تصفیه نیروهای مسلح ترکیه از عناصر ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY) به اتمام نرسیده و در این راستا لیست دومی نیز وجود دارد.

ایشیک اظهار داشت:" به هیچ تروریستی که در کودتا مشارکت داشته است اجازه نمی دهیم که در نیروهای مسلح ترکیه حضور داشته باشد و یونیفورم این نهاد را بپوشد."

وی که در یک کانال تلویزیونی در رابطه با شورای عالی نظامی ترکیه سخن می گفت با اشاره به اینکه در مورد کسانی که تحت فشار این ساختار تروریستی از دانشسرای افسری خارج شده اند بر روی برنامه جدیدی کار می شود افزود:" آیین نامه ای را که قادر به حل مسائل این دوستان می باشد را حاضر کرده ایم. شعاع آیین نامه تهیه شده از سوی نخست وزیر و وزیر دارایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت."

وی همچنین با بیان اینکه دادگاه عالی نظامی اداری با دیوان عالی ادغام خواهد شد تاکید نمود که در این راستا روند تغییرات در ساختار قضایی نظامی ادامه خواهد داشت.

وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که در حال حاضر در فهرست اموال نیروهای مسلح ترکیه هیچ هواپیما و یا هلی کوپتر مفقود و یا غیرقابل استفاده وجود ندارد.خبرهای مرتبط