گفتگوی تلفنی مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با همتای بحرینی خود

آل خلیفه با محکوم کردن اقدام به کودتای خائنانه 15 جولای، از روند دموکراتیک حاکم در ترکیه و نیز حکومت منتخب کشور اعلام حمایت کرده و تاکید کرد ک هبا ترکیه در همبستگی کامل می باشند

گفتگوی تلفنی مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با همتای بحرینی خود

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با همتای بحرینی خود شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه گفتگوی تلفنی انجام داد.

در این گفتگوی تلفنی که بنا به خواست وزیر امور خارجه بحرین انجام گرفت، آل خلیفه با محکوم کردن اقدام به کودتای خائنانه 15 جولای، از روند دموکراتیک حاکم در ترکیه و نیز حکومت منتخب کشور اعلام حمایت کرده و تاکید کرد ک هبا ترکیه در همبستگی کامل می باشند.  

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز از همتای بحرینی خود بخاطر اعلام حمایت تشکر و قدردانی کرد.

از سوی دیگر در این گفتگوی تلفنی، دو وزیر در رابطه با روابط دوجانبه و نیز دیدارهای آتی از یکدیگر و نیز پنجمین نشست دیالوگ استراتژیک وزاری امور خارجه شورای همکاری ترکیه و کشورهای حوزه خلیج به بحث و گفتگو پرداختند.  خبرهای مرتبط