جمهوری ترک قبرس شمالی کودتای فافرجام را محکوم کرد

ساکنین منطقه پرشوا در جنوب صربستان، کودتای نافرجام در ترکیه را مورد اعتراض قرار دادند

539521
جمهوری ترک قبرس شمالی کودتای فافرجام را محکوم کرد

واکنش جهانی به کودتای نافرجام ساختار دولت موازی سازمان تروریستی قتح الله گولن در 15 جولای ادامه دارد.

ساکنین منطقه پرشوا در جنوب صربستان، کودتای نافرجام در ترکیه را مورد اعتراض قرار دادند.

تظاهرات کنندگان با تجمع در مقابل خانه فرهنگ پرشوا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حمایت بعمل آوردند.

تظاهرکنندگان با سر دادن  شعار " ما در کنار تو هستیم " دست به تظاهرات پر شوری زدند.

بسیاری از نهادهای جامعه مدنی افریقای جنوبی نیز کودتای نافرجام در ترکیه را مورد اعتراض قرار دادند.

تظاهرکنندگان با تجمع در ژوهانسبورگ کودتای نافرجام در ترکیه را محکوم ساخته و بیانیه مشترکی منتشر ساختند.

در این بیانیه موضع قاطعانه ملت ترکیه در مقابل کودتای نافرجام مورد تحسین و تمجید قرار گرفت.

در بیانیه ضمن اشاره بر اینکه، این مقاومت نمونه ای برای عالم بشریت تشکیل داده و در تاریخ جهان ثبت شده است، گفته شد، نباید در مقابل اقتدارهایی که با آراء مردمی بر سر کار آمده اند ، ایستادگی کرد.

در تظاهرات واقع در مقدونیه که از سوی اتحادیه سازمانهای جامعه مدنی ترتیب یافت، بهمراه مقامات مقامات سفارت ترکیه در اسکوپیه ، بسیاری از نمایندگان  نهادهای جامعه مدنی ترک جستند.

تظاهرکنندگان با حمل پرچم ترکیه دولت جمهوری  عکس رجب طیب اردوغانه، درمعیت مارش ملی از ترکیه حمایت کردند.  خبرهای مرتبط