مصاحبه روزنامه گاردین با نخست وزیر ترکیه

ییلدیریم طی مصاحبه با روزنامه انگلیسی گاردین اعلام کرد که معتقد است آمریکا هرگز در کنار ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن جای نخواهد گرفت.

538233
مصاحبه روزنامه گاردین با نخست وزیر ترکیه

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که مناسبات بین ترکیه و ایالات متحده آمریکا سابقه ای طولانی مدت دارد.

ییلدیریم طی مصاحبه با روزنامه انگلیسی گاردین اعلام کرد که معتقد است آمریکا هرگز در کنار ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن جای نخواهد گرفت.

در این مصاحبه که در صفحه اینترنتی روزنامه گاردین  منتشر شده آمده است، نخست وزیر ترکیه در ارتباط با شب کودتای نافرجام گفت: به این نتیجه رسیدیم که این اقدام علیه ملت ترکیه انجام شده و مردم را به پاسداری از آینده کشور دعوت کردیم.

بینالی ییلدیریم ضمن اشاره بر اینکه پس از سرکوب کودتا کسانی دستگیر شدند که یونیفورم نظامی به تن داشتند، اعلام کرد که این افراد فورا اعتراف کردند.

نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه در همان اولین بازجویی ها متوجه شدیم این اقدامی بوده که از مدتها قبل طرح ریزی شده و گامهای مربوط به آن به آرامی برداشته میشده است گفت: زمانیکه که رئیس ستاد کل ارتش ترکیه را به گروگان گرفتند، از احتمال برقراری یک تماس تلفنی با سرکرده ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن ( FETÖ/PDY )خبر داده و بدین ترتیب نیز سعی داشتند تا زمینه دخیل شدن رئیس ستاد کل ارتش در چنین اقدامی را فراهم کنند.

ییلدیرم با اشاره به اینکه حضور فتح الله گولن در آمریکا این سوال را در ذهن مردم به وجود آورده که آیا آمریکا در این اقدام نقشی دارد یا خیر؟ اعلام کرد که مناسبات بین ترکیه و ایالات متحده آمریکا سابقه ای طولانی مدت دارد و معتقد است آمریکا هرگز در کنار ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن جای نخواهد گرفت.

ییلدیرم با اشاره به اینکه مدارک مربوط به تلاش به کودتا از سوی فتح الله گولن را به آمریکا نفرستاده اند، گفت: این مدارک ارسال خواهد شد و هیچ شبهه ای در مورد مرتبطین این اقدام باقی نخواهد ماند.

نخست وزیر ترکیه همچنین تاکید کرد که آمریکا باید پس از این به فکر چگونگی همکاری با کشور ترکیه به عنوان یکی از متفقین استراتژیک منطقه ای و بین المللی اش باشد.

ییلدیرم با اشاره به اینکه کسانی که به آنها یونفورم و درجه داده شده در جریان کودتای نافرجام همانند تروریست عمل کرده اند گفت: علیه شهروندان ترکیه حرکت کرده آنان را به قتل رسانده و پارلمان، ساختمان های حساس نظیر نخست وزیری و ریاست جمهوری را بمباران کردند. با اینها چه کاری باید کرد؟ آیا باید به آنها بگوییم که کار خوبی کردید؟ خوش آمدید؟ آیا باید فقط به آنها بگوییم که نباید این کار را میکردید؟ آیا باید چنین موضعی را در پیش بگیریم؟ آیا کسانی که از کشور ما انتقاد میکنند، از ما انتظار چه نوع اقدامی را دارند؟خبرهای مرتبط