ترکیه حمله مسلحانه در مونیخ را محکوم کرد

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد، در درد و رنج مردم کشور دوست، آلمان سهیم هستیم

535693
ترکیه حمله مسلحانه در مونیخ را محکوم کرد

ترکیه  حمله مسلحانه در مونیخ آلمان را محکوم کرد. 

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد، در درد و رنج مردم کشور دوست، آلمان سهیم هستیم. 

در بیانیه کتبی منتشره از وزارت امور خارجه ترکیه آمده است، به خانواده های جان باختگان این حادثه تسلیت گفته و برای مجروحین آرزوی شفای عاجل داریم. 

در این بیانیه به اهمیت همکاری بین المللی در مبارزه با تروریزم جلب دقت شد. 

همچنین گفته شد ترکیه در چارچوب این مبارزه از هیچ گونه یاری به کشور متفقش آلمان دریغ نخواهد کرد. 

 خبرهای مرتبط