تایید مجوز وضعیت فوق العاده از سوی مجلس در روزنامه رسمی منتشر شد

وضعیت فوق العاده به مدت 3 ماه در ترکیه، از سوی مجمع عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه تایید شد

534912
تایید مجوز وضعیت فوق العاده از سوی مجلس در روزنامه رسمی منتشر شد

بنا به توصیه شورای امنیت ملی،  قبول مجوز نخست وزیری مرتبط با اعلام وضعیت فوق العاده به مدت 3 ماه در ترکیه، از سوی مجمع عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه، در روزنامه رسمی منتشر شد.

در شماره امروز روزنامه رسمی، باری دیگر اعلام گردید که از ساعت 01:00 روز پنجشنبه 21 جولای، به مدت 90 روز، وضعیت فوق العاده اعلام شده است.

بنا به توصیه شورای امنیت ملی، این تصمیم که از سوی شورای وزرا و در روز 20 جولای گرفته شده است، در صد وهفدهمین اجلاس مجلس ملی کبیر ترکیه که دیروز برگزار شد، تایید گردید.خبرهای مرتبط