بازپرسی یک گروه طرفدار سازمان تروریستی فتح الله گولن در نیروهای مسلح ترکیه

ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در رابطه با پرسنل نگهبان در روز کودتای نافرجام تحقیقاتی انجام می دهد

بازپرسی یک گروه طرفدار سازمان تروریستی فتح الله گولن در نیروهای مسلح ترکیه

بازپرسی یک گروه طرفدار سازمان تروریستی فتح الله گولن در نیروهای مسلح ترکیه در ارتباط با کودتای نافرجام 15 ام جولای آغاز شد.

بهمراه روند بازپرسی که دادستانی اول آنکارا در پی کودتای نافرجام آغاز کرده است، ستاد کل نیروهای مسلح نیز در بنیه خود، بازپرسی اداری به پیش می برد.

ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در رابطه با پرسنل نگهبان در روز کودتای نافرجام و وجود و یا عدم وجود این پرسنل در بین حامیان کودتا تحقیقاتی انجام می دهد.

در این میان با دستور حلوصی آکار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در صفحه نمایش دیجیتال در مقر ستاد کل بهمراه عکس پرچم ترکیه، به عبارات " حاکمیت از آن ملت است " و " ارتش و ملت دست در دست هم " جای داده شد.خبرهای مرتبط