عملیات پاکسازی در نهادهای دولتی ترکیه با تمام سرعت ادامه دارد

پاکسازی در ادارات وابسته به نخست وزیری و دیگر وزارتخانه ها همچنان ادامه دارد.

عملیات پاکسازی در نهادهای دولتی ترکیه با تمام سرعت ادامه دارد

در پی کودتای نافرجام سازمان تروریستی فتح الله گولن در تاریخ 15 جولای در ترکیه، عملیات گسترده ای در سطح کشور آغاز گردید.

وزارت دفاع ملی دستور آغاز تحقیقات در مورد تمامی قضات نظامی در سازمان قضایی ارتش را صادر کرد.  

در همین چهارچوب از 262 قاضی و دادستان نظامی برکنار شده، 63 تن بازداشت شدند.

در مورد 2 هزار و 843 قاضی و دادستان ( 2 نفر در دادگاه قانون اساسی، 140 نفر در دادگاه عالی و 48 شورای عالی قضایی) پرونده تشکیل شده است.

979 تن از این افراد بازداشت شده و 180 تن از آنان به شرط کنترل قضایی آزاد شدند.

در چهارچوب عملیات پاکسازی در پی کودتای نافرجام 15 جولای تاکنون 118 ژنرال و دریادار تحت نظارت قرار گرفته اند.

روند رسیدگی به پرونده بخشی از این افراد همچنان ادامه داشته بخشی دیگر نیز به دادگستری منتقل شده اند.

شورای آموزش عالی ترکیه خواستار استعفای 1577 رئیس دانشکده شد.

هزار و 176 نفر از این اساتید در دانشگاه‌های دولتی و 401 نفر در دانشگاه های خصوصی مشغول به خدمت بودند.

به دستور این شورا هیچیک از دانشگاهیان کل کشور تا اطلاع ثانوی برای انجام فعالیتهای علمی حق خروج از کشور را ندارند.

وضعیت آکادمیسین هایی که در ماموریت خارج از کشور به سر میبرند، به سرعت بررسی شده و در صورت لزوم به کشور فراخوانده خواهند شد.

8 مقام عالی رتبه از مجلس ملی کبیر ترکیه نیز از کار برکنار شدند، در پست دو مقام دیگر نیز جا به جایی صورت گرفته است.

6 هزار 538 نفر از پرسنل وزارت آموزش و پرورش نیز اخراج شدند.

245 نفر از پرسنل وزارت ورزش و جوانان و 70 نفر از کارمندان وزارت شهرسازی و محیط زیست از کار برکنار شدند.

عملیات پاکسازی در سازمان دیانت ترکیه نیز انجام شده است.

492 نفر از پرسنل این سازمان ( مفتی 3 استان، یک رئیس اداری و یک مشاور) اخراج شدند.

پاکسازی در ادارات وابسته به نخست وزیری و دیگر وزارتخانه ها همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط