وابسته نظامی ترکیه در کویت دستگیر شد

میکائیل گوللو در خلال تلاش برای فرار از فرودگاه کویت به فرودگاه ملک فهد عربستان سعودی و عبور ترانزیت به اروپا از سوی نیروهای امنیتی سعودی بازداشت شده است.

وابسته نظامی ترکیه در کویت دستگیر شد

میکائیل گوللو، وابسته نظامی ترکیه در کویت، در رابطه با اقدام به کودتای گروه تروریستی فتح الله گولن در عربستان سعودی بازداشت شد.

براساس اطلاعات به دست امده گوللو قرار بوده تا پس از موفقیت کودتا به عنوان مدیرکل صنایع شیمیایی وماشین آلات ترکیه منصوب گردد.

وی در خلال تلاش برای فرار از فرودگاه کویت به فرودگاه ملک فهد عربستان سعودی و عبور ترانزیت به اروپا از سوی نیروهای امنیتی  سعودی بازداشت شده است.

فعالیتهای لازم برای بازگرداندن گوللو به ترکیه اغاز شده است.

هنوز مقامهای رسمی در این خصصوص اظهار نظر نکردهاند.

 خبرهای مرتبط