پایان ممنوعیت پرواز میان ترکیه و ایالات متحده امریکا

پایان ممنوعیت پرواز میان ترکیه و ایالات متحده امریکا از میان برداشته شد

532224
پایان ممنوعیت پرواز میان ترکیه و ایالات متحده امریکا

ممنوعیت پرواز میان ترکیه و ایالات متحده امریکا از میان برداشته شد.

بر اساس بیانیه صادره از سازمان هوانوردی غیر نظامی امریکا، ممنوعیت پرواز میان ترکیه و ایالات متحده امریکا پایان یافت.

در بیانیه کتبی صادر شده، گفته شد: "محدودیتها در پروازها میان ترکیه و ایالات متحده امریکا که روز 18 جولای ساعت 13.45 به وقت امریکا و 20.45 به وقت ترکیه انجام شده بود، پایان یافت."خبرهای مرتبط