بازداشت موقت هزاران نیروی ارتش و پلیس مرتبط با گروه تروریستی فتح الله گولن

در بسیاری از استانهای ترکیه به دنبال انجام عملیات علیه حامیان گروه تروریستی فتح الله گولن، 40 ژنرال و دریاسلار و نیز 170 افسر و درجه دار دستگیر و روانه زندان شده اند.

بازداشت موقت هزاران نیروی ارتش و پلیس مرتبط با گروه تروریستی فتح الله گولن

عملیات علیه نیروهای امنیتی و ارتشی وابسته به گروه تروریستی فتح الله گولن به دنبال خنثی شدن اقدام به کودتا، ادامه دارد.

در مورد هزاران نیروی ارتشی فرمان بازداشت موقت صادر شده است.

در بسیاری از استانهای ترکیه به دنبال انجام عملیات علیه حامیان گروه تروریستی فتح الله گولن، 40 ژنرال و دریاسلار و نیز 170 افسر و درجه دار دستگیر و روانه زندان شده اند.

سرتیپ حاکان ائوریم فرمانده پایگاه چهارم هوایی آنکارا به همراه 98 تن دیگر بازداشت شده اند.

در میان بازداشت شدگان 8 قاضی و دادستان نظامی نیز حضور دارند.

همچنین در سراسر ترکیه 10 مامور پلیس که در میان آنان مدیران امنیتی نیز وجود دارند دستگیر شدند.

از طرفی دیگر خبر میرسد که علیه برخی عناصر در دانشگاه جنگ وابسته به نیروی هوایی و خانه های سازمانی انان در منطقه یشیل کوی استانبول که در ارتباط با گروه تروریستی فتح الله گولن هستند عملیاتی اغاز شده است.

در حال حاضر شمار زیادی از نیروهای تحت امر شعبه مبارزه با تروریسم و نیز نیروهای ویژه در حال بازرسی از محل هستند.خبرهای مرتبط