نخست وزیر ترکیه : یونسکو مسئولیت مهمی در قبال حفط میراث جهانی بر گردن دارد

بینالی ییلدیریم اعلام کرد به رغم اینکه یونسکو از بدو تاسیس تاکنون تلاشهای فراوانی در راستای حفظ میراث جهانی از خود نشان داده ولی هنوز به سطح مورد هدف دست نیافته است.

نخست وزیر ترکیه : یونسکو مسئولیت مهمی در قبال حفط میراث جهانی بر گردن دارد

چهلمین نشست کمیته میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد " یونسکو" در استانبول برگزار شد.

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه این نشست، اعلام کرد که یونسکو مسئولیت و وظیفه مهمی در این زمینه بر عهده دارد.

ییلدیریم با اشاره به اینکه استانبول قرنهاست که از تمدن های مختلف میزبانی کرده و به عنوان یک شهر جهانی بین دو قاره قرار گرفته است، به اهمیت برگزاری این نشست در چنین شهری تاکید کرد.

نخست وزیر ترکیه افزود به رغم اینکه یونسکو از بدو تاسیس تاکنون تلاشهای فراوانی در راستای حفظ میراث جهانی از خود نشان داده ولی هنوز به سطحی مورد هدف دست نیافته است.

ییلدیریم گفت:"از سویی جنگهایی که در نقاط مختلف جهان در حال وقوع است، ارزشهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی به جای مانده از تمدن های مختلف را از بین میبرد. از سویی نیز خودمان به نام تمدن و توسعه برخی از این گنجینه های را از بین میبریم. اینجاست که یونسکو وظیفه مهمی بر گردن دارد. یونسکو مسئولیتهای بزرگتری در قبال این وضعیت بر عهده دارد. جامعه بین المللی باید بیش از این از فعالیتهای یونسکو حمایت کرده و در انتقال میراث فرهنگی جهان به نسل های آینده مسئولانه تر رفتار کند. به همین دلیل کشورهای عضو سازمان ملل نیز وظیفه مهمی بر دوش دارند. به همین دلیل تصمیمات متخده در نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در استانبول نقش بسیار مهمی در تعیین نقش این سازمان در حفظ میرات فرهنگی، تاریخی و طبیعی جهان برای کشور ما و دیگر کشورهای جهان ایفا خواهد کرد. از همین جا برای همه شرکت کنندگان آرزوی موفقیت دارم. "خبرهای مرتبط