ادامه عملیات ضد ترور در جنوب شرقی ترکیه

در عملیات هوایی در منطقه شیرناک – بیت الشباب 3 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

ادامه عملیات ضد ترور در جنوب شرقی ترکیه

عملیات ضد ترور همچنان ادامه دارد.

ستاد مشترک ارتش ترکیه در رابطه به روند این عملیات به ارائه اطلاعات پرداخت.

این ستاد اعلام کرد که در عملیات هوایی در منطقه شیرناک – بیت الشباب 3 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

در همین راستا مقادیر زیادی سلاح و مهمات متعلق به تروریستها کشف و ضبط گردید.

دو تروریست که قصد ورود غیرقانونی از سوریه به ترکیه را داشتند در منطقه آکچاکاله شانلی اورفا دستگیر و یک تروریست نیز با فرار از سازمان تروریستی خود را تسلیم نیروهای امنیتی کرده است.

در منطقه کوزلوک در باتمان نیز در حین عملیات بازرسی توسط نیروهای امنیتی یک بمب دستی کشف و خنثی گردید.خبرهای مرتبط