ارسال کمکهای انسانی به غزه در شب قدر

کشتی حامل 11 هزار تن کمک انسانی به غزه، دیروز از بندر بین المللی مرسین به حرکت در آمد

522494
ارسال کمکهای انسانی به غزه در شب قدر

کشتی "لیلا خانم" که حامل 11 هزار تن کمک انسانی به غزه میباشد، دیروز از بندر بین المللی مرسین به حرکت در آمد.

پیش از حرکت کشتی به غزه، در بندر مرسین، مراسمی با شرکت ویصی کایناک معاون نخست وزیر و لطفی الوان وزیر توسعه ترکیه، برگزار گردید.

الوان وزیر توسعه ترکیه، ابراز داشت که با ارسال کشتی حامل کمکهای انسانی در شب قدر، نشانه ای از همراهی و کمک رسانی را به همگان نشان دادیم.

در میان این کمکها، به غیر از مواد غذایی، اسباب بازی، کفش و تعداد بسیاری پوشاک نیز به غزه ارسال گردید.

انتظار می رود که این کشتی روز یکشنبه به بندر اشدود برسد.خبرهای مرتبط