پیام مهم رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه

اسماعیل قهرمان: حمله تروریستی در فرودگاه آتاترک استانبول عالم بشریت را مورد هدف قرار داده است

پیام مهم رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه تاکید کرد، حمله تروریستی در فرودگاه آتاترک استانبول به اندازه ترکیه، تمامی عالم بشریت را مورد هدف قرار داده است.

قهرمان در رابطه با این حمله منفور پیامی منتشر کرد.

اسواعیل قهرمان در پیام خود گفت، محراق های شر داخلی و خارجی در مقابل متانت دولت و ملت، عقل سلیم و اراده مبارزه با تروریزم، همواره ناامید و مایوس خواهند شد.

قهرمان با تاکید براینکه، هدف از این حمله ضربه زدن به اعتبار دولت می باشد، برای قربانیان حمله طلب رحمت و برای مجروحین نیز آرزوی شفای عاجل نمود.خبرهای مرتبط