معاون نخست وزیر : مبارزه با مواد مخدر بخشی از مبارزه با ترور است

نومان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه، اعلام کرد که سازمان های تروریستی نظیر پ ک ک با تاجرین مواد مخدر همدست بوده و با آنان همکاری میکنند.

معاون نخست وزیر : مبارزه با مواد مخدر بخشی از مبارزه با ترور است
numan kutrulmuş.jpg

نومان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه، اعلام کرد که سازمان های تروریستی نظیر پ ک ک با تاجرین مواد مخدر همدست بوده و با آنان همکاری میکنند.

کورتولموش ضمن شرکت در نشستی تحت عنوان "26 ژوئن روز مبارزه با مصرف و قاچاق مواد مخدر" که از سوی یشیل آی (انجمن مبارزه با مواد مخدر، دخانیات و الکل ) برگزار شده بود، سخنرانی کرد.

در حاشیه این نشست نمایشگاهی متشکل از عکسهایی که یک عکاس روسی از یک خانواده معتاد به مواد مخدر طی 5 سال گرفته بود، برگزار شد.

معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که مبارزه با مواد مخدر در عین حال بخشی از مبارزه با ترور به شمار میرود.

کورتولموش ضمن تاکید به اهمیت مبارزه با "نارکوترور" گفت:"در گزارشات منتشره از سوی بخش های مبارزه با ترور نهادهایی نظیر سازمان ملل متحد، یوروپل و دیگر سازمانهای جهانی مبارزه با نارکوتیک، نام به اصطلاح سرکردگان ارشد سازمان تروریستی پ ک ک به چشم میخورد. خیلی خوب میدانیم که تروریست های پ ک ک بخشی از تجارت مواد مخدر را تشکیل میدهند. "

معاون نخست وزیر با اشاره به اینکه درآمد سالانه از تجارت مواد مخدر در جهان به 1.3 تریلیون دلار بالغ شده است گفت:"این رقم نجومی است که به سازمان تروریستی قدرت میدهد."خبرهای مرتبط