بدون متلک گفتن به ترکیه قادر به انتخاب نیستند

بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه، واکنش شدیدی به اظهارات ضد ترکیه ای رهبران اروپایی نشان داد

بدون متلک گفتن به ترکیه قادر به انتخاب نیستند

بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه، ضمن واکنش به اظهارات ضد ترکیه ای رهبران اروپایی گفت:"انگلستان رفراندوم برگزار کرد ولی هنوز ترکیه را در دستور کار خود قرار داده است. آلمان انتخابات برگزار میکند ولی باز ترکیه در دستور کارش است. در فرانسه، هلند و اتریش انتخابات میشود باز ترکیه موضوع دستور کار این کشورهاست. شما (رهبران اروپایی) نمایندگان پارلمان ترکیه را انتخاب نمیکنید. در ترکیه دولت نیز تعیین نمیکند. پس چرا بدون ترکیه قادر به انتخاب نیستید؟ چرا نمیتوانید بدون سخن گفتن علیه ترکیه و بدون متلک انداختن به ما انتخاب خود انجام دهید؟ درواقع همه اینها نشانگر قدرت ترکیه است."خبرهای مرتبط