عملیات نیروی هوایی ترکیه علیه سازمان تروریستی پ ک ک

نیروی هوایی ترکیه علیه سازمان تروریستی پ ک ک عملیاتی ترتیب داد

عملیات نیروی هوایی ترکیه علیه سازمان تروریستی پ ک ک

نیروهای مسلح ترکیه، عملیاتی هوایی به شهرستان کاغیزمان استان کارس، ترتیب داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی ریاست نیروهای مسلح ترکیه،  در نتیجه اطلاعات دریافتی، بین ساعات 6:57 - 6:58، جنگنده های نیروی هوایی ترکیه در مناطق اطراف شهرستان کاغیزمان عملیاتی ترتیب داده اند.

دو موضع متعلق به سازمان تروریستی داعش، مورد هدف قرار گرفت.

فعالیتهای تشخیص میزان تلفات ادامه دارد.خبرهای مرتبط