عمر چلیک : امنیت ترکیه، امنیت اروپاست

عمر چلیک با دادن پاسخ واضح و روشنی به اتحادیه اروپا که خواستار تغییر قانون مبارزه با ترور در ترکیه شده بود، گفت که هرگز این تغییر ایجاد نخواهد شد.

عمر چلیک : امنیت ترکیه، امنیت اروپاست

عمر چلیک وزیر مسئول از امور اتحادیه اروپا و سرپرست هیات نمایندگی ترکیه در مذاکرات عضویت در این اتحادیه با دادن پاسخ واضح و روشنی به اتحادیه اروپا که خواستار تغییر قانون مبارزه با ترور در ترکیه شده بود، گفت که هرگز این تغییر ایجاد نخواهد شد.

عمر چلیک در پی دیدار با پائولو گنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترتیب داد.

چلیک با اشاره به اینکه اگر ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم ضعف داشته باشد این به ضرر اتحادیه اروپا خواهد بود گفت:"امنیت ترکیه به معنی امنیت اروپاست. ما در حال حاضر تصمیمی رادیکال در راستای کاهش ظرفیت مبارزه با ترور را اتخاذ نخواهیم کرد. "

وزیر اتحادیه اروپا طی سخنانی به موضوع معافیت ویزای اروپا برای شهروندان ترکیه نیز اشاره کرده و گفت:"خطر و بی ثباتی در اطراف کشور ترکیه ادامه دارد و باید برای مقاومت در برابر این خطرات و بی ثباتی ها باید  از طریق جذب مهاجر و معافیت ویزا دیگر مکانیزم ها را تقویت کنیم. این یک امتیاز برای ترکیه نیست بلکه حق آن است. به عقیده من ما میتوانیم از طریق مذاکره و پیدایش یک راه حل در زمینه معافیت ویزا برای شهروندان ترکیه به اتفاق نظر برسیم."

پائولو گنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا نیز یکبار دیگر به حمایت اینکشور از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و معافیت ویزا تاکید کرد.خبرهای مرتبط