پیام رهبران ترکیه به مناسبت پانصد و شصت و سومین سالگرد فتح استانبول

ارکان دولتی در ترکیه به مناسبت پانصد و شصت و سومین سالگرد فتح استانبول پیام هایی منتشر کردند.

پیام رهبران ترکیه به مناسبت پانصد و شصت و سومین سالگرد فتح استانبول

ارکان دولتی در ترکیه به مناسبت پانصد و شصت و سومین سالگرد فتح استانبول پیام هایی منتشر کردند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در برنامه ای که با شعار "رستاخیز مجدد "در محوطه میتینگ ینی کاپی برگزار شد، پیامهای مهمی داد.

اردوغان ضمن بیان اینکه علیه مخالفین ترکیه قدرتمند، هوشیار و متحد خواهیم بود، به حامیان تجدید بنیه در سوریه تاکید کرد.

اردوغان گفت:"دلیل حضور روسیه در سوریه چیست؟ دلیل حضور ایران در سوریه چیست؟ دلیل حضور سربازان آمریکایی که آرم سازمان تروریستی ی پ گ را در بازوی خود دارند، در سوریه چیست؟ منطقه با یک ترکیه قدرتمند مخالف است. ترکیه همواره آماده است تا این نقشه ها را نقش بر آب کند. "

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه کسانی که از توسعه ترکیه نگرانند، دست از اهداف خود برنمیدارند، گفت:" به همین منظور باید جهت حفظ ارزشهای خود بیش از پیش تلاش کنیم."

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه نیز طی پیامی به مناسبت پانصد و شصت و سومین سالگرد فتح استانبول، با اشاره به شخصیت نمونه سلطان محمد فاتح گفت:"سلطان محمد فاتح عالم، ریاضیدان و شاعر توانایی بود که از مهارت تیراندازی برخوردار بوده و به 6 زبان تسلط داشت. سلطان محمد یکی از بینظیرترین پادشاهانمان بود که شهرت تاریخی آن در کل جهان زبانزد است. "

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه نیز در پیام خود گفت که فتح استانبول خدمتی به مات بوده است.

ییلدیرم با اشاره به اینکه سلطان محمد فاتح برای فتح استانبول کشتی ها را از خشکی عبور داده است گفت که ما نیز قطارها و خودروها را از زیر دریا عبور داده و با پروژه های مارمارای و یوروآسیا دو قاره را به یکدیگر پیوند داده اند.خبرهای مرتبط