تسریع روند فروپاشی سازمان تروریستی " پ ک ک "

ادامه عملیات نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستها

498845
تسریع روند فروپاشی سازمان تروریستی " پ ک ک "

سازمان تروریستی " پ ک ک " که با عملیات نیروهای امنیتی ترکیه متحمل ضربات پی در پی می گردد، دیگر آخرین نفس های خود را می کشد.

تروریست ها که در عملیات نیروهای امنیتی در شهرستان نصیبن استان ماردین در مخمصه قرار گرفته اند، دسته دسته تسلیم می شوند.

روز چهارشنبه 25 تروریست از جمله 6 زن، دیروز 42 تروریست از جمله 10 زن و امروز نیز 5 تروریست از جمله 1 زن تسلیم نیروهای امنیتی شدند.

چهار تن از تروریستهای تسلیم شده به اصطلاح مسئولین عالی شاخه جوانان سازمان تروریستی هستند.

کاهش اعتماد در کادر رهبری سازمان و برخورد نیروهای مسلح ترکیه با تروریست ها روند فروپاشی در سازمان تروریستی را سرعت بخشیده است.

یکی از این تروریستها اعتراف کرده است : اگر ما بودیم بسوی سربازان ترک را می کشتیم حال آنکه سربازان ترک با ما بشکلی انسانی رفتار کردند.

تروریست دیگر نیز چنین گفته است : من خیلی پشیمانم اگر می دانستم به سازمان تروریستی ملحق نمی شدم. با ایجاد سد معبرها به کار آغاز کردیم. بعد به ما گفتند که به سربازان جنگجو نیاز داریم. 

تروریست دیگری پشیمانی خود از شرکت در فعالیت های تروریستی را چنین بیان می دارد : در زندگی خود از هیچ چیزی به این اندازه پشیمان نشده بودم. کار خیلی اشتباهی کردم.

نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح ترکیه در پی شهرستان های سیلوپی و جیزه استان شرناک، شهرستان صور دیاربکر و یوکسک اوای حقاری اخیرا نیز شهرستان نصیبن استان ماردین را از لوث وجود تروریستها پاکسازی کردند.

در عملیات نیروهای امنیتی ترکیه از 23 ام جولای یعنی تاریخ آغاز عملیات برقراری صلح و آرامش در کشور و شمال عراق 7 هزار و 78 تروریست از قدرت عمل ساقط شد.

در عملیات نیروهای امنیتی ترکیه که 73 روز است ادامه دارد، 96 درصد مرکز شرناک و 81 درصد شهرستان نصیبن از لوث وجود تروریستها پاکسازی شده است.خبرهای مرتبط