گردهمایی اردوغان با جوانان در عید ورزش و جوانان

اردوغان در این گردهمایی سخنانی پیرامون مسائل مختلف روز ایراد کرد

494167
گردهمایی اردوغان با جوانان در عید ورزش و جوانان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که عصر روز برگزاری کنگره حزب عدالت و توسعه در تاریخ 22 ماه می، وظیفه تشکیل حکومت را به رهبر منتخب این حزب محول خواهد کرد.

اردوغان طی دیدار با جوانان در مجتمع ریاست جمهوری که به طور زنده از یک کانال تلویزیونی خصوصی پخش گردید، از انتخاب رهبر جدید حزب عدالت و توسعه در روز یکشنبه خبر داد.

اردوغان در پاسخ به سوالی مبنی بر لغو مصونیتهای قضایی نیز اظهار داشت که حکم نهایی در مورد پرونده ها را دستگاه عدلی صادر خواهد کرد.

رئیس جمهوری ترکیه گفت:"از طرفی میگویند که مصونیت ها را لغو کنید. اگر چنین میگویید پس راه آن را نیز هموار کنید. همه محاکمه شوند. فرار از این وضعیت بی معنی است. چرا که اگر امروز محاکمه نشوید، در هر حال در آینده محاکمه خواهید شد. کی؟ وقتی دوره نمایندگیتان در مجلس به پایان میرسد. نمیتوانید از این امر فرار کنید. لااقل مشکلی برای مجلس ملی کبیر ترکیه ایجاد نکنید. "

رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به سیستم ریاستی و کشورهای گروه بیست گفت که بیش از نیمی از این کشورها با سیستم ریاستی اداره میشوند.

اردوغان در رابطه با معافیت ویزای اروپا نیز گفت که دیر یا زود به ترکیه ویزا خواهند داد.

رئیس جمهوری با اشاره به ریاکاری اتحادیه اروپا اعلام کرد، شاهدیم که به کشورهای آمریکای لاتین ویزا میدهد، یعنی آنها را شامل قرارداد شینگن میکند، در حالی که اینها چه ربطی به اتحادیه اروپا دارند؟ اتحادیه به آنها این امکان را میدهد ولی برای ترکیه که در روند مذاکرات عضویت قرار دارد، این امکان را فراهم نمیکند.

اردوغان در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به روند مبارزه با تروریسم نیز گفت:"تا زمانیکه که این کار به اتمام نرسیده تا زمانیکه این مسئله به طور کامل حل نشده عملیاتهای به پایان نخواهد رسید. تا برقراری اتوریته و حاکمیت جمهوری ترکیه و آرامش ملت من، این مبارزه نیز ادامه خواهد یافت."

رئیس جمهوری در پاسخ به سوالی در رابطه با سوریه و ترکمنان گفت:"شرایط سخت و دشواری که ترکمنان باییربوجاک در آن زندگی میکنند، موضوعی پیش پا افتاده نیست."

اردوغان با اشاره به مبارزه ای که با سوریه به پیش برده میشود، تاکید کرد که از هر نوع کمکی به ترکمنهای باییربوجاک دریغ نکرده و هرگز آنها را تنها نخواهند گذاشت.  

اردوغان در ادامه گفت:"باور دارم که پیروزی از آن ترکمن داغلاری  خواهد شد."خبرهای مرتبط