تاکید رئیس ستاد کل ارتش ترکیه به ادامه عملیات ضد ترور

ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد کل ارتش ترکیه، در امر مبارزه با ترور پیام قاطعیت داد.

تاکید رئیس ستاد کل ارتش ترکیه به ادامه عملیات ضد ترور

ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد کل ارتش ترکیه، در امر مبارزه با ترور پیام قاطعیت داد.

رئیس ستاد کل ارتش ترکیه گفت:"ترکیه از پ ک ک گرفته تا داعش با هر نوع تروریسمی مبارزه میکند. این مبارزه نیز قاطعانه ادامه خواهد یافت."

ارتشبد خلوصی آکار در جریان بازدید از فرماندهی آکادمی جنگ آخرین وضعیت عملیات های ضد ترور در داخل و خارج از کشور را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس ستاد کل ارتش ترکیه ضمن تاکید به تلاش های انجام گرفته در راستای به حداقل رساندن میزان تلفات غیرنظامیان در روند مبارزه با ترور اعلام کرد تا برقراری مجدد نظم اجتماعی و امنیت در کشور که به دلیل اقدامات تروریستها بر هم خورده است، عملیاتهای ضد ترور ادامه خواهد یافت. خبرهای مرتبط