عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

عملیات نیروهای امنیتی در منطقه شرقی و جنوبشرقی ادامه دارد

در عملیات واقع در شرناک 12 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

عملیات نیروهای امنیتی در منطقه شرقی و جنوبشرقی ادامه دارد

در عملیات نیروهای امنیتی علیه سازمان تروریستی پ ک ک در شرناک 12 تروریست از قدرت عمل ساقط شد.

عملیات نیروهای امنیتی در پی اعلام مقررات منع رفت و آمد که با هدف دستگیری تروریستهای پ ک ک، پرکردن گودالها و برچیدن موانع و تامین امنیت جانی و مالی مردم در 14 ام ماه مارس آغاز شده بود، ادامه دارد.

نیروهای امنیتی در ساعات عصر دیروز خانه ای در ینی محله را که تعداد زیادی تروریست در آن مامن گرفنه بودند، تحت محاصره قرار داد.

بین نیروهای امنیتی و تروریستها که به هشدار " تسلیم شوید " با سلاحهای دورزن پاسخ دادند، در گیری آغاز شد.

در این درگیری که حدود یک ساعت و نیم طول کشید، تعدادی از تروریستها منجمله یکی از سرکردگان سازمان تروریستی بهلاکت رسیدند.

در درگیری همچنین تعداد زیادی اسلحه و مهمات بدست آمد.

در عملیاتهای واقع در این شهر، تا بامروز 386 تروریست کشته شده، 164 مانع برچیده شده و 21 گودال از سوی نیروهای امنیتی پر شده است.خبرهای مرتبط