ارائه پرونده های جدید به مجلس ملی کبیر ترکیه

این پرونده ها به نمایندگان پارلمانی تعلق دارند .

ارائه پرونده های جدید به مجلس ملی کبیر ترکیه

۱۹ پرونده جدید لغو مصونیت سیاسی برخی از نمایندگان پارلمانی ترکیه که صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق ها و فیگن یوکسک داغ یکی از نمایندگان این حزب نیز در بین آنها قرار دارند، به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه گردید. 

تعداد پرونده هایی که قبل از مذاکره پیرامون اصلاح قانون اساسی در مورد لغو مصونیت سیاسی نمایندگان پارلمانی به مجمع عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شده است، به ۶۴۳ فقره رسیده است. 

از این تعداد ۳۸۴ فقره به حزب دموکراسی خلقها، ۱۹۱ فقره به حزب جمهوری خلق، ۴۶ فقره به حزب عدالت و توسعه و ۱۸ پرونده نیز به حزب جنبش ملی گرا تعلق دارد. 

در رابطه با آیلین نازلی کایا نماینده پارلمانی مستقل نیز ۵ پرونده وجود دارد. 

تعداد نمایندگان پارلمانی که در رابطه با آنها پرونده های تحقیقاتی تهیه شده، به ۱۳۶ نفر رسیده است. خبرهای مرتبط