عملیات نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستها

در این عملیات گروهی دیگر از تروریستها از قدرت عمل ساقط شدند .

عملیات نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستها

در عملیات هوایی همزمان نیروهای مسلح ترکیه در شمال عراق ۱۱ عضو سازمان تروریستی " پ ک ک " از قدرت عمل ساقط شدند. 

در عملیات نیروهای مسلح ترکیه در منطقه روستایی شهرستان شمدینلی استان حقاری و شمال عراق اهداف متعلق به سازمان تروریستی که قبلا تثبیت شده بود، در هم کوبیده شده و با خاک یکسان گردید. خبرهای مرتبط