بیانات مهم اردوغان در مجمع کار ترکیه و کرواسی

اردوغان به لزوم حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد

بیانات مهم اردوغان در مجمع کار ترکیه و کرواسی

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در مجمع کار ترکیه و کرواسی اعلام داشت : ترکیه و کرواسی با توجه به موقعیت منطقه ای و اقتصادی ، بطور مشترک به طرح های آتی جامه عمل خواهند پوشاند. 

اردوغان ضمن یادآوری اینکه کرواسی تحت تاثیر بحران مالی سال ۲۰۰۸ قرار گرفته است، نمونه های از تاثیر پذیری بحران مالی ترکیه در سال ۲۰۰۱ ارائه نمود. 

 رئیس جمهوری ترکیه ضمن اشاره به اینکه هر کشوری در جهان گهگاهی می تواند با فراز و نشیب ها و مسائل و مشکلاتی رو در رو گردد چنین گفت : در بحران مالی سال ۲۰۰۱ اقتصاد ترکیه کم مانده بود که به نقطه رکود کامل برسد. ولی با تلاش و همت این دوره سخت  را پشت سر نهادیم. وقتی حزب عدالت و توسعه در پایان سال ۲۰۰۲ بر سرکار آمد، مفهوم دولت گرایی بر کشور حاکم بود. ولی ما مطابق با این برداشت و سنت سیاسی و اداری عمل نکرده و آن را کنار گذاشتیم. ما بجای نهادهای دولتی راه تقویت بخش خصوصی را بر گزیدیم. با کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی شاهد یک جهش بزرگ شدیم. به طرح های خصوصی سازی بی سابقه در ترکیه جامه عمل پوشاندیم. در حال حاضر هیچ مشکل و کمبودی که قابل رفع نباشد، از نظر ما وجود ندارد. 

ما بر این عقیده ایم تا زمانیکه امید و عزم راسخ خود در سعی و تلاش را از دست ندادیم هیچ معضلی وجود ندارد که قابل حل و فصل نباشد. 

رجب طیب اردوغان به سخنان خود چنین ادامه داد : پول چنان میخ است. میخ زمین مناسب برای خود را یافته و در آن مسیر جای می گیرد. پول نیز همینطور است و با یافتن زمین مناسب بدانجا متمایل می شود. صاحبان پول و تامین کننده گان اعتبارهای مالی نیز با یافتن زمین های مناسب فعالیت در آن زمین ها را ترجیح می دهند. وظیفه ما سیاستمداران فراهم کردن زمین های مناسب برای سرمایه گذاری و افزایش اعتبارهای مالی است. سیاستمداران تا اندازه ای که بتوانند الیگارشی بروکراتیک را مغلوب سازند، به موفقیت دست خواهند یافت. خبرهای مرتبط