اظهارات معاون نخست وزیر در خصوص عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

محمت شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که خواستار یک رویکرد عادلانه در مورد عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هستند.

477816
اظهارات معاون نخست وزیر در خصوص عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

شیمشک ضمن شرکت در اجلاس عالی مذاکرات اقتصادی ترکیه - اتحادیه اروپا طی سخنانی گفت:"ترکیه در مورد انجام رفورمها آماده است تا هر آنچه که بر عهده دارد را به جای بیاورد."

شیمشک تاکید کرد که ترکیه در سایه عضویت کامل در اتحادیه اروپا، مدل مهمی در راستای گفتگو و همزیستی صلح امیز بین یک کشور اسلامی و دیگر تمدن ها را تشکیل میدهد.

معاون نخست وزیر با اشاره به وجود مسائل بین تمدنها گفت:"مسائل با مذاکره، همزیستی و احترام متقابل قابل حل میباشد. در این راستا همه ما مسئولیت مهمی را بر عهده داریم. "

شیمشک با اشاره به اینکه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تنها مسئله تجارت آزاد نیست، گفت که مسئله، مسئله تبادل ارزشها میباشد. ترکیه در این زمینه نیز آماده است تا مسئولیت های خود را به جای بیاورد. خبرهای مرتبط