اولین شماره مجله آکادمی تی آر تی انتشار یافت

سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه به برداشتن گامهای جهش گونه خود ادامه می دهد

اولین شماره مجله آکادمی تی آر تی انتشار یافت

تی آر تی که پیشگام انتشارات رادیو تلویزیون ترکیه می باشد، بهمراه انتشارات سمعی و بصری، در زمینه انتشارات مکتوب نیز آثار زیادی به جهان مطبوعات عرضه می کند. تی آر تی در این زمینه با علاوه کرد عرصه جدیدی به تجارب آکادمیک و تولیدات جدید خود، مجله ای با اهداف بین المللی به چاپ رساند.

تی آر تی در نظر دارد که در چهارچوب این فعالیت به مسائل بخش انتشارات پرتو افکنده و با تولید استراتژیهای جدید در این عرصه به مراجع تصمیم گیرنده رسانه های گروهی پیشنهادهای ملموسی ارائه بکند.

در این مجله مقالاتی بزبانهای ترکی و انگلیسی بچاپ رسیده و دسترسی بدان از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد.

در اولین شماره مجله آکادمی تی آر تی که با تهیه از سوی اداره آموزشی و سردبیری پروفسور دکتر بیلال آریکان در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ انتشار یافته است، موضوع " بخش تفریح " مورد ارزیابی قرار داده شد.

در اولین شماره این مجله بهمراه مقالات علمی و مصاحبه با چهره های شناخته شده رسانه های گروهی جهان، به آنالیز و انتقاد از کتب جای داده شد.

موضوع دومین شماره مجله آکادمی تی آر تی را که در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۶ منتشر خواهد یافت، به رسانه دیجیتال جای داده خواهد شد.

در چهارچوب این سرفصل، موضوعاتی چون " رسانه و جقوق دیجیتال " ، " شبکه های اجتماعی و انقلابات اینترنتی " ، " فرهنگ دیجیتال و هویت مجازی " ، " بازاریابی دیجیتال " ، " انتشارات اینترآکتیف " ، " رسانه دیجیتال و آزادی فردی " ، " تبلیغات دیجیتال " و " دیپلماسی دیجیتال " مورد بررسی قرار داده خواهد شد.

آخرین تاریخ ارسال مقاله به ۲ امین شماره مجله آکادمی تی آر تی، ۱۵ ام ماه مارس ۲۰۱۶ می باشد.


برچسب ها: مجله , تی آر تی

خبرهای مرتبط