بلندترین سد ترکیه

امور احداث سد یوسف علی که بر روی رودخانه چوروح احداث می شود، بسرعت ادامه دارد.

بلندترین سد ترکیه

امور احداث نیروگاه هیدروالکتریک یوسف علی که تحت شرایط سختی انجام می گیرد، در سال ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید.

این سد که بدنه آن ۲۷۰ متر می باشد، ۵ درصد نیاز کشور به انرژی برق را تامین خواهد کرد.

امور احداث سد یوسف علی که بر روی رودخانه چوروح احداث می شود، بسرعت ادامه دارد.

اداره کل آبیاری کشور در نظر دارد که بهمراه نیروگاه هیدروالکتریک یوسف علی، ۹ سد دیگر در گذزگاه رودخانه چوروح احداث خواهد کرد.


برچسب ها: سد , برق

خبرهای مرتبط