برنامه‌های هلال احمر ترکیه در جهت افزایش انسجام اجتماعی بین مهاجران و مردم محلی

انسجام زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه میهمان یعنی مهاجران و جامعه میزبان یعنی مردم محلی بتوانند به شکلی آگاهانه و داوطلبانه، یکدیگر را به‌ طور متقابل درک کنند.

1627414
برنامه‌های هلال احمر ترکیه در جهت افزایش انسجام اجتماعی بین مهاجران و مردم محلی

در این نوشته به تشریح خدمات هلال احمر ترکیه برای مهاجران و توضیح موضوع انسجام اجتماعی خواهیم پرداخت.

ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در مسیر اصلی مهاجرت قرار گرفته و در طول تاریخ همیشه شاهد موج مهاجرت‌های بزرگ و کوچک بوده و از آنها میزبانی کرده است.

در حالی که از یک سو، افزایش بی‌ثباتی‌های سیاسی مداوم در منطقه جغرافیایی که ترکیه در ان واقع شده، سبب افزایش میزان مهاجرت‌ها شده است، از سوی دیگر با افزایش قدرت اقتصادی و ثبات سیاسی، ترکیه تبدیل به یک مرکز جذب مهاجر در منطقه شده است. ترکیه که تا همین اواخر در زمینه مهاجرت به عنوان یک کشور ترانزیتی شناخته می‌شد، اکنون با افزایش قدرت اقتصادی و ثبات به یک کشور هدف شده است.

انسجام به معنی اضمحلال فرهنگی یا ادغام در فرهنگ دیگر نیست. انسجام زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه میهمان یعنی مهاجران و جامعه میزبان یعنی مردم محلی بتوانند به شکلی آگاهانه و داوطلبانه، یکدیگر را به‌ طور متقابل درک کنند. انسجام به معنی یک تعامل فعال و داوطلبانه در فعالیت‌های اجتماعی با یک رویکرد مهاجر محور است. در ترکیه هدف اصلی فعالیتهای انسجام، مجهز کردن فرد مهاجر به دانش و مهارت‌هایی است که بتواند در سایه آنها در کشوری که اسکان داده می‌شود یا هنگام بازگشت به کشور خود، بدون واسطه شخص ثالث، زندگی مستقلی را در همه زمینه‌های اجتماعی به پیش ببرد.

انسجام اجتماعی

برنامه انسجام اجتماعی مرکز جمعیتی هلال احمر ترکیه با شرکت دادن مهاجرین از ملیت‌های مختلف و به ویژه سوریه که با فرار از جنگ داخلی، درگیری، تروریسم و ​​نظایر آن مجبور به مهاجرت اجباری به ترکیه شده‌اند و نیز مردم جامعه میزبان سعی دارد با برنامه‌ریزی فعالیت‌های مختلف از توسعه فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز جوامع حمایت کند. در این پروژه‌ها و برنامه‌ها که جامعه مهاجر و نیز داوطلبینی از جامعه میزبان در آن شرکت داده می‌شوند، نهادهای مدنی مختلف فعال در این زمینه و نیز سازمان‌ها و نهادهای ذیربط دولتی نیز مشارکت فعالی می‌کنند و بدین ترتیب زمینه توسعه مهارت و پتانسیل نهادهای دولتی و مدنی در این زمینه فراهم شده و به تعداد بیشتری از مهاجرین دسترسی حاصل می‌شود.

"برنامه انسجام اجتماعی" برای تحقق این فعالیت‌ها از چهار برنامه فرعی تشکیل شده است که عبارتند از:

1- توسعه فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز،

2- داوطلبانه بودن فعالیت‌ها،

3- تقویت جامعه دولتی و مدنی،

4- مشارکت جامعه در فعالیت‌های مختلف و مسئولیت‌پذیری

اصول اساسی

هنگام ارائه فعالیت‌های انسجام اجتماعی، اصول اساسی سازمان صلیب سرخ و هلال‌احمر جهانی و نیز ارزشهای هلال احمر ترکیه دنبال می‌شود. این اصول و ارزش‌ها را می‌توان در هفت مورد خلاصه کرد:

1- احترام به ارزش‌های ذینفعان: احترام به تفاوتهای فرهنگی، ارزش‌ها و اعتقادات ذینفعان (اعم از ذینفعان جامعه میهمان یعنی مهاجران و جامعه میزبان یعنی مردم محلی)،

2- مشارکت جامعه: مشارکت کلیه افراد جامعه اعم از مردم محلی و مهاجر در تمام فعالیت‌ها و کارهای اجرایی اعم از برنامه‌ریزی‌، اجرا‌، توسعه و بازخورد)،

3- مسئولیت پذیری: انجام کارها و برنامه‌ها به روشی شفاف، اطلاع‌رسانی منظم به ذینفعان در مورد فرآیندها و کارهای انجام گرفته یا در حال انجام و ایجاد مکانیزمی که ذینفعان بتوانند درخواست‌ها، شکایات، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کرده و اطلاعات مربوط به برنامه را نیز دریافت کنند.

4- پیروی از اصول اساسی: مبنا قرار گرفتن اصول اساسی هلال احمر ترکیه در کلیه فعالیت‌ها،

5- حمایت از سیاستگذاری: حمایت از تدوین، اجرا و توسعه سیاست‌های دولت در زمینه انسجام اجتماعی،

6- پشتیبانی از جامعه مدنی: حمایت از آن‌دسته از سازمان‌ها و نهادهای مدنی که در جهت حمایت از سیاست‌های دولتی فعالیت می‌کنند و کمک به ایجاد ظرفیت این نهادها و توسعه ظرفیت‌ها،

7- داوطلبانه بودن: در تمامی مراحل برای اجرای موثر فعالیت‌های داوطلبانه باید سیاست داوطلبانه تعیین شده توسط اداره هماهنگی داوطلبانه هلال احمر تركيه رعایت شود.خبرهای مرتبط