برنامه حمایتی هلال احمر ترکیه برای کمک به سلامت روان مهاجرین و پناهندگان

کمک به بازتاسیس پیوندهای خانوادگی مهاجرین یکی از مهمترین برنامه‌های ترکیه در راستای حفظ سلامت روان است

1618572
برنامه حمایتی هلال احمر ترکیه برای کمک به سلامت روان مهاجرین و پناهندگان

صرف نظر از اینکه مهاجرت به چه دلیلی و با چه هدفی انجام می‌گیرد، برخی وقایع ناخواسته را نیز با خود به همراه می‌آورد. یکی از این وقایع، می‌تواند تلاش افراد بدخواه برای کسب سود و منفعت مادی با استفاده از شرایط سخت مهاجران باشد. در ترکیه، برنامه‌های مختلفی برای از بین بردن این تأثیرات منفی یا به حداقل رساندن آنها اجرا می‌شود. انجمن هلال احمر ترکیه یکی از نهادهای پیشگام در این زمینه است که برای حفظ حقوق بشر و کرامت انسانی ارزش قائل است و برنامه‌های مختلف حفاظتی را در این راستا انجام می‌دهد. هلال احمر ترکیه علاوه بر این برنامه حفاظت، حمایت‌های متفاوتی از قربانیان و نیازمندان برای کنار آمدن با این مشکلات ارائه می‌دهد. یکی از این اقدامات، برنامه حمایت از سلامت روان است.

برنامه حمایت از سلامت روان

هلال احمر ترکیه به منظور حمایت از سلامت روان مهاجرین سعی دارد با تقویت مکانیسم‌های دفاعی مقابله با اثرات روانی منفی، به جمعیت پناهندگان در زمینه انجام فعالیت‌های اجتماعی و بازیابی عملکرد اجتماعی آنها کمک کند تا از این طریق پس از مهاجرت بتوانند به سرعت به زندگی و احساس کارآمدی سابق خود بازگردند.  

به این منظور نیز جهت دستیابی کلیه اقشار جامعه منجمله جامعه پناهنده به منابع روانی اجتماعی، اقدامات مختلفی از قبیل توسعه خدمات محافظتی و پیشگیرانه در زمینه بهداشت روان، آگاهی از این خدمات و فراهم کردن زمینه دسترسی آنها به خدمات بهداشتی فراهم گردیده است. در این راستا نیز برنامه‌هایی نظیر مصاحبه‌های فردی و درمان‌های گروهی، آموزش‌ها یا سمینارهای بهداشت روان و آموزش های روانشناختی ترتیب یافته است.

در کنار همه این پشتیبانی‌ها، فعالیت‌های مختلفی برای بازتاسیس پیوندهای خانوادگی نیز انجام می‌گیرد.

بازتاسیس پیوندهای خانوادگی در سه حیطه اصلی انجام می‌گیرد: در کنار هم قرار گرفتن و یکی شدن مجدد اعضای درجه اول خانواده، برقراری ارتباط با بستگانی که نیازهای ویژه دارند، اطلاع از سرنوشت اعضای خانواده یا بستگان و برقراری ارتباط منظم با آنها. به منظور نیل به این هدف نیز به افراد جهت جستجوی اعضای گمشده خانواده در راه مهاجرت، ارسال پیام به آنها، پیدا کردن اعضای خانواده و بازتاسیس پیوندهای خانوادگی در چارچوب اعلامیه حقوق بشر به عنوان یک چارچوب حقوقی بین‌المللی و نیز حقوق فراهم شده در چارچوب قوانین جمهوری ترکیه ارائه خدمات می‌شود.

هلال احمر ترکیه به عنوان عضوی از نهضت بین‌المللی‌ صلیب سرخ و هلال احمر در زمینه کمک به مهاجرین جهت اطلاع از سرنوشت اعضای خانواده، جستجوی اعضای گمشده یا ارسال پیام به آنها جهت بازتاسیس پیوندهای خانوادگی، از طریق دیگر انجمن های ملی و نیز کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پیگیری‌های لازم را انجام می دهد.

کلیه این فعالیت‌ها در راستای ماده 49 آیین‌نامه حفاظت موقت اعمال می‌شود. بر اساس احکام مندرج در این ماده قانونی (1) مهاجرین می‌توانند با ارائه درخواست بازتاسیس پیوندهای خانوادگی، زمینه انتقال همسر، فرزندان خردسال و نیز فرزندان رشید خود به ترکیه را فراهم کنند. این درخواست‌ها توسط اداره کل مهاجرت ترکیه ارزیابی شده و با همکاری نهادها و سازمان‌های دولتی ذیربط، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی اقدامات لازم صورت می‌گیرد. (2) درمورد کودکانی که مشخص شود بدون همراه بزرگسال هستند، بلافاصله و بدون نیاز به ارائه درخواست توسط کودک، اقدامات مربوط به بازتاسیس پیوندهای خانوادگی انجام می‌گیرد.

انجام این امر نیازمند ارتباط و همکاری نهادهای زیر است: وزارت امور خارجه (اداره کل مهاجرت، پناهندگی و ویزا؛ اداره کل امور سیاسی دوجانبه)؛ اداره کل مهاجرت وابسته به وزارت کشور؛ وزارت خانواده  کار و خدمات اجتماعی؛ فرماندهی کل ژاندارمری؛ موسسه پزشکی قانونی وزارت دادگستری؛ اداره کل امنیت و فرمانداری‌های مرزی.خبرهای مرتبط