پرواز نمایشی تیم آکروباتیک "سولوترک" بر فراز آسمان کایسری

تیم آکروباتیک «سولوترک» نیروی هوایی ارتش ترکیه در استان کایسری پرواز نمایشی ترتیب داد.

1212628
پرواز نمایشی تیم آکروباتیک "سولوترک" بر فراز آسمان کایسری

 

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «سولوترک» بر فراز شهر تالاس در استان کایسری پروازهای نمایشی ترتیب داد.

این پرواز نمایشی در نزدیکی کوه علی (علی داغی) شهر تالاس برگزار و مورد استقبال گسترده مردم حاضر قرار گرفت.

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه نیز این نمایش را که به مدت 15 دقیقه به طول انجامید، تماشا کرد.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط