عید قربان؛ عید نزدیک شدن به خدا

مقاله ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه در روزنامه دیلی صاباح به تاریخ 21.08.2018

عید قربان؛ عید نزدیک شدن به خدا

عید نزدیک شدن به خدا و به یکدیگر

عید قربان، فرصتی است که به ما یادآوری میکند چه چیزی در زندگی مان ضروریست. این امکان را میدهد تا اولویت هایمان را به درستی تعیین کنیم. عید نعمتی است که زمینه نزدیکی ما به خدا و به دیگر انسان ها را فراهم میکند.

مسلمانان، امروز را به عنوان عید قربان، روز حج، روز فداکاری، تسلیم و پایبندی جشن میگیرند. روزی که حضرت ابراهیم ع الگویی برای نسلهای آینده شد. روزی که پایبندی خود به خداوند را به اثبات رساند. روز شادی، جشن و گرامیداشت. ولی با در نظر گرفتن حقایقی که امروز در دنیای اسلام وجود دارد، باید از خودمان سوال کنیم که آیا آزمونی که حضرت ابراهیم با آن رو در رو ماند را تا چه حد درک کرده و آیا میتوانیم این مسئولیت را قبول کنیم ؟

حج، اقدام والایی است که طی آن انسان ها، برای فراتر رفتن از هر چیز بی ارزش، پست و خودخواهی به دور کعبه طواف میکنند. خود حج از ابتدا تا انتها یک آزمون به شمار میرود. حضور حجاج در عرفات، در حقیقت روز قیامت را در اذهان تداعی میکند روزی که همه مسئول اعمال گذشته مان بوده و از همگی ما حساب پرسیده خواهد شد. مسلمانان روزانه پنج بار رو به قبله کرده و در حضور خداوند، در کمال پایبندی و وابستگی به او نماز اقامه میکنند. در حالی که حضور در عرفات، این حس تسلیم را به عالی ترین سطح میرسد.

"عید الاضحی"، در برخی از زبان ها به عنوان "عید قربان" شناخته میشود. حضرت ابراهیم با قبول قربانی کردن پسرش اسماعیل نشان داد که به طور مطلق به خدا تسلیم شده است. این عید به نازل شدن گوسفند برای ابراهیم جهت قربانی کردن به جای پسرش اشاره دارد.

قربان به معنی نزدیکی شدن است. این کلمه در معنای هرچیزی که به وسیله آن به خداوند تقرب جویند، نیز کاربرد دارد. با فدا کردن تمایلات نفسی، با دوری از رفتارهای بد و غیراخلاقی میتوان به خدا نزدیک شد. این وضعیتی فوق دنیوی و فراتر از لذات این دنیاست. به روحمان جلا بخشیده و این نیز جهان را برای همگی ما به مکانی قابل زندگی تبدیل میکند.

به علاوه عید قربان، فرصتی است برای برقراری و تقویت روابط اجتماعی. عید بدون توجه به سطح اجتماعی و اقتصادی انسانها، ثروت و یا فقر آنها، نژاد و یا رنگ آنان؛ به ما یادآوری میکند که همه در محضر خداوند برابر هستیم. عید قربان روزی است که انسان ها با هر آنچه که دارند، گرد هم آمده و آن را با هم سهیم میشوند. دعوت از اقوام و همسایگان به خانه، غذا دادن به مستمندان، عیادت از سالمندان، کمک به ایتام و نیازمندان از رفتارهای شایسته و شایان تقدیر در اعیاد به شمار میروند. نزدیکی به خدا از نظر روحی، سبب اجتماعی تر شدن انسان ها میشود.

اینها چیزهایی است که اصولا باید وجود داشته باشند، ولی آیا امروز در دنیای اسلام، چنین رفتارهایی تا چه حد حقیقت دارند؟ جنگها، درگیری ها، فقر، جهالت، فساد، خشونت، رقابت منطقه ای، سوء استفاده از منابع، عدم اتحاد و مسائلی از این قبیل، جامعه مسلمانان از غرب تا شرق از ثروتمند تا فقیر را همانند طاعون دربر گرفته است. تابلوی امروز دنیای اسلام چندان واضح و براق نیست. و ما میخواهیم با شفافیتی بی طرفانه و کاملا صادقانه با این حقیقت، رو در رو شویم.

یکدل و یک رنگ نبودن قلب ها و اذهان، از مهمترین علل درگیری های اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای مسلمان است. مداخلات خارجی و اقدامات توطئه آمیز نیز البته نقش بسیار مهمی در بر هم زدن نظم و ثبات ایفا میکنند. کسی نمیتواند این را انکار کند. ولی کلیه این موارد، تا زمانی که جوامع مسلمان به آنها اجازه دهند موثر خواهند بود. ما مجبور به اتخاذ تدابیر قدرتمند در برابر توطئه کاران داخلی و خارجی و همچنین خرابکاران هستیم. البته که از متهم ساختن دیگران به خاطر اشتباهات خودمان نیز چندان خشنود نیستیم. متهم کردن دیگران با سرباز زدن از قبول خطاهای خودمان، ما را به تنبلی فکری و فرصت طلبی سوق خواهد داد.  

فقدان رهبران قدرتمند و عالم، دنیای اسلام را در برابر هر نوع حمله و توطئه شکننده ساخته است. در نتیجه، جنگها و درگیری ها اجتناب ناپذیر میشوند و منابع در مقابل چشمانمان از بین میرود. جوانان امید خود به آینده را از دست داده و این نیز بستر جذب آنها به سازمان های افراطی و خشونت طلب را فراهم میکند. شکست کشورهای اسلامی، به تنهایی و یا به صورت جمعی، زمینه خشنودی سازمان های تروریستی نظیر القاعده و داعش را فراهم میکند. تا زمانیکه کشورهای اسلامی قادر به حل مسائل سیاسی ، اقتصادی و یا اجتماعی در داخل کشورهای خود نشده اند، نمیتواند انتظار داشت که کسی در امر مبارزه با گروه های تروریستی، افراطی و خشونت طلب موفق شود.

به رغم همه این مسائل و چالش ها، عید قربان، فرصتی است برای جشن گرفتن و گرامیداشت. عید قربان، فرصتی است که به ما یادآوری میکند چه چیزی در زندگی مان ضروریست. این امکان را میدهد تا اولویت هایمان را به درستی تعیین کنیم. عید نعمتی است که زمینه نزدیکی ما به خدا و به دیگر انسان ها را فراهم میکند.خبرهای مرتبط