ترکیه در سالگرد کودتای نافرجام، همچنان پابرجاست

دو سال پس از حمله خائنانه شب 15 جولای، ترکیه با نظام جدید حکومتی قدرتمندتر، مقاومت تر و موثرتر از گذشته به راه خود ادامه میدهد

ترکیه در سالگرد کودتای نافرجام، همچنان پابرجاست

 

ترکیه در سالگرد کودتای نافرجام، همچنان پابرجاست

دو سال پس از حمله خائنانه شب 15 جولای، ترکیه با نظام جدید حکومتی قدرتمندتر، مقاومت تر و موثرتر از گذشته به راه خود ادامه میدهد.

آخر این هفته، دومین سالگرد اقدام به کودتا که در 15 جولای 2016 به وقوع پیوست را گرامی خواهیم داشت. این حمله که از سوی فتح الله گولن و سازمان تروریستی وابسته به آن موسوم به سازمان تروریستی فتح الله گولن ترتیب یافت، 250 کشته بر جای گذاشته و دستکم 2000 نفر را مجروح کرد.

ظرف چند ساعت، سازمان ها و مراکز مهمی استراتژیکی ترکیه از جمله مجتمع ریاست جمهوری، ساختمان مجلس و اداره اطلاعات ملی، با حملات نیروهای اشغالگر مواجه شد. در پی پیروزی مردم در برابر دشمنان دموکراسی، فراهم کردن زمینه ای برای عدم وقوع مجدد این تراژدی، کاری دشوار و در عین حال هدفی بسیار مهم به شمار میرود. در همین راستا، دو سالی که پشت سر گذاشتیم، آزمونی بود که طی آن ترکیه با آتش امتحان میشد.

میلیون ها ترک، جهت بقای ملت با به خطر انداختن جانشان، حماسه آفریدند. به عنوان شهروندان آزاد، و صاحب نژاد، عقیده سیاسی و فرهنگ متفاوت ، مبارزه ای متحدانه را در پیش گرفته و کودتاگران را شکست دادیم. آنروز روز پرافتخاری بود که نسلهای آینده از آن بعنوان یک لحظه تاریخی یاد خواهند کرد. ترکیه شوک کودتای خائنانه 15 جولای را در سایه رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، وابستگی ملت ترک به دموکراسی و قدرت نهادهای کشورمان پشت سر گذاشت. مدت کوتاهی بعد از کودتای نافرجام، بمنظور برملا کردن حوادث واقع و جلوگیری از حملات احتمالی متوجه به دموکراسی ترک در آینده، وضعیت فوق العاده اعلام گردید. همانطوریکه رئیس جمهورمان قبل از انتخابات 24 ژوئن قول داده بودند، وضعیت فوق العاده هفته آینده لغو خواهد شد. اگر کودتای نافرجام 15 جولای در یک کشور صاحب نهادهای ضعیف و فرهنگ دموکراتیک کمتر وقوع می یافت، اقتصاد آن کشور بلافاصله از هم پاشیده، سیاستش از ریل خارج شده و صلح اجتماعیش در معرض ریسک قرار می گرفت. از این نظر، باید هر تحول واقع بین امروز و آنروزی که حمله خونین علیه دموکراسی ترک ترتیب یافت، بدلیل در میان گذاشتن درایت و قدرت ترکیه، با حساسیت و دقت مورد بررسی قرار داده شود.

کشورمان تنها متفق ناتو می باشد که برغم  کودتای نافرجام در آن واحد با سه سازمان تروریستی مبارزه کرده، به سازمان تروریستی پ ک ک ضربه سنگینی وارد ساخته و علیه داعش در سوریه عملیات زمینی ترتیب داده است. خلاصه کلام از دسامبر سال 2016 بدین طرف حمله تروریستی بزرگی در ترکیه صورت نگرفته است. برغم هر چیز، اقتصاد ترکیه در سال 2017 بصورت اقتصاد سریع الرشد جهان درآمده و برای ثدها هزار نفر طمینه اشتغال فراهم کرده است باز در همین دوره، رفراندوم قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بدون بروز مسئله ای برگزار شده است. بهمراه تمامی این تحولات، نهادهای سیاسی و صلح اجتماعیمان این روند را بدون آسیب پذیری پشت سر گذاشته اند.

تلاشهای معقولی که ترکیه ظرف دو سال اخیر با هدف از میان برداشتن تهدید کودتای جدید بخرج داده است از طرف منسوبین رسانه های غرب تحریف شده و موجب ایجاد پرتگاه عمیقی بین واقعیتهای بالفعل و جایگیری این واقعیتها در رسانه ها گردید. حقیقت این است که وضعیت فوق العاده بعنوان یک مکانیزم قانونی حراست کننده از دموکراسیمان در مقابل تهدیدهای جدی، زندگی روزمره شهروندانمان را تحت تاثیر قرار نمی دهد. حتی بسیاری از صلاحیتهایی که قانون اساسی در چهارچوب وضعیت فوق العاده به حکومت داده، مورد استفاده قرار نگرفته است. ترکیه راه کنترل سرمایه را در پیش نگرفته و سیاحتهای داخلی و خارجی را محدود نکرده است.

قبل از انتخابات عمومی و رفراندوم قانون اساسی 2017 ، احزاب سیاسی مختلف بدون هیچ محدودیتی کمپین انتخاباتی ترتیب دادند. در نتیجه ما بعنوان ملت ترک گردهم آمده و سرپا ایستادیم. هیچ چیزی نمی تواند این حقیقت را تغییر بدهد. دیگر فعالیتهای دست اندرکاران سازمان تروریستی فتو در راستای تسخیر قلب و عقل شهروندان صادق و ساعی ترک بطور کامل پایان یافته و محاصره نهادهای دولتی و جامعه مدنی کشور از سوی فتو شکسته است.

همزمان با تمامی این تحولات در زمینه جلوگیری تلاشهای این سازمان تروریستی در راستای مسموم کردن انسانهای چهارگوشه جهان تحت لوای آموزش گانهایی برداشتیم. علی الخصوص وقف معارف ترک، برای پس گرفتن مدارس ورای دریای کشورمان، در زمینه تاسیس نهادهای آموزشی جدید در خارج از کشور آستینها را بالا زد. علاوه براین حکومتهای خارجی صاحب برداشت واضحی در رابطه با حساسیت ترکیه نسبت به این مسئله و اینکه فعالیتهای فتو و خدمتکارانش کشورهای محل فعالیت خود را با کدامین راهها در معرض ریسک قرار می دهند، گردیدند. در نهایت، تلاشهایمان در راستای تسلیم کردن فاعلین کودتای نافرجام 15 جولای به پنجه عدالت با قاطعیت ادامه خواهد یافت.       

 خبرهای مرتبط