ترکیه دفاع هوایی خود را تقویت می کند

تلاش ها برای تقویت توانمندی های چند لایه دفاع هوایی و موشکی ترکیه ، ضمن بهره گیری حداکثر از امکانات داخلی با سرعت تمام ادامه دارد.

1001951
ترکیه دفاع هوایی خود را تقویت می کند

ترکیه برای پاسخگویی به نیازهای دفاع هوایی خود در حال انجام یک تلاش جامع و همه جانبه است.

در راستای نقشه راه دفاع هوایی و توسعه قابلیت دفاع هوایی و موشکی چندلایه ترکیه، ضمن استفاده از حداکثر امکانات ملی، پروژه های متعددی در حال شکل گیری هستند. در چارچوب مدل توسعه داخلی، با پیش کسوتی شرکت های ترک و در صورت لزوم شرکت های خارجی، از نهادها و سازمان های مذکور در زمینه پشتیبانی فنی در موارد مورد نیاز کمک گرفته می شود.

علاوه بر این، در پروژه هایی که فعالیت های طراحی و توسعه آن به پایان رسیده است مساعی ذیربط با برنامه ریزی در چارچوب صنایع جانبی و کارگاههای کوچک، متوسط و بزرگ، برای رسیدن به تولید انبوه در حال تحقق است. برای این منظور، به خصوص از طریق شرکتهای روکتسان ،  آسلسانو دیگر شرکت های صنایع دفاعی، از همه امکانات و قابلیت ها استفاده می شود و از سرمایه گذاری های تکراری ممانعت کرده، راه رقابت پایدار داخلی فراهم شود.

یکی از اهداف مهم استراتژیک برای دفاع هوایی، "استفاده از امکانات داخلی برای افزایش و توسعه قابلیت دفاع هوایی چندلایه  برای ترکیه" است.

در راستای این استراتژی، ضمن مشارکت و همکاری با زیرگروههای پیمان ناتو و کشورهای عضو این پیمان،  در زمینه صنایع دفاعی و صنایع مشابه آن، راههای توسعه و تولید سیستم های دفاع هوایی، هدف پیگیری قرار می گیرد.

در چارچوب پروژه حیصار، نیازهای موجود در سیستمهای داخلی و یا نسخه های صادراتی مشاهده شده و تلاشهای لازم برای افزایش برد موشکها به 40 کیلومتر صورت گرفته است.

همچنین تحت پروژه گوکتوغ موشک های هوا به هوایی که قرار است توسعه یابند از توانائیهای سیستمهای زمینی پروژه حیصار استفاده خواهند کرد .

علاوه بر این، با هدف هماهنگ کردن سیستم های توسعه یافته در محدوده پروژه کورکوت با پلت فرم دریایی، آزمایشات لازمه به إتمام خواهد رسید. به این ترتیب، نیازهای فرماندهی نیروهای دریایی از داخل کشور برآورده خواهد شد.

 

ادامه آزمایشهای موفقیت آمیز در پروژه حیصار

آزمایش موشکهای پروژه دفاع هوایی حیصار در مرکز معاونت صنایع دفاعی  و با همکاری آسلسان و روکتسان  با موفقیت انجام شده است.

شلیکهای آزمایشی موشکهای دفاع هوایی در ارتفاع کم (حیصار 15 / A کیلومتر) و در ارتفاع متوسط ​​(حیصار 25 / O کیلومتر) برای دفاع از پایگاه های نظامی، بنادر، تاسیسات، هواپیماهای بال ثابت و دوار، موشک های کروز و موشکهای هوا به زمین و وسایل نقلیه بدون سرنشین ساخته شده و توسعه یافته است.

انتظار می رود موشک نوع اول در سال 2020 و موشک نوع دوم در سال 2021 وارد ارتش ترکیه شود.

 

دفاع دریایی توسط موشکهای کورکوت انجام خواهد شد

سیستم  کورکوت که تحویل آن به فرماندهی نیروهای زمینی آغاز شده، برای محافظت از کشتی های جنگی در برابر موشکها مورد استفاده قرار می گیرد.

برای این منظور، درنخستین گام نمونه اولیه تولید به عنوان سیستم Korkut-D  ، با حمایت نیروهای دریایی بر روی کشتی آموزشی TCG S.Mehmetpaşa سوار شده است. آزمایش های انجام شده با این سیستم نشان داد که Korkut-D می تواند برای محافظت از کشتی ها در برابر آسیب ها استفاده شود.

 

استراتژی بلند مدت

ترکیه، نیاز خود به سیتمهای دور برد دفاع هوایی و موشکی را در کوتاه مدت با خرید موشکهای S-400 روس تامین خواهد کرد.

در میان مدت نیز از سیستمهایی که همراه با دیگر کشورهای تولید می کند بهره خواهد برد. ترکیه اکنون همراه با شرکتهای روکتسان، آسلسان  و یوروسام در حال کار بر روی یک سیتم دفاع هوایی به نام SAMP-T است.

ترکیه در درازمدت، مصمم به دستیابی و تولید سیستم دفاع هوایی و موشکی ملی بلندبرد است.

 خبرهای مرتبط