قطع کامل روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا امکان پذیر نیست

مدیر شورای همسایگی اروپا با اشاره به اهمیت بحران پناهجویان، مبارزه با تروریسم و مسائل دفاعی برای اتحادیه اروپا اظهار داشت: قطع کامل روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا امکان پذیر نیست.

قطع کامل روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا امکان پذیر نیست

ساموئل دووری وستربی، مدیر شورای همسایگی اروپا در گفتگو با خبرگزاری آناتولی با اشاره به اهمیت بحران پناهجویان، مبارزه با تروریسم و مسائل دفاعی برای اتحادیه اروپا اظهار داشت: قطع کامل روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا امکان پذیر نیست.

وی افزود: "واکنش اتحادیه اروپا به کودتای نافرجام در ترکیه باید در دو مرحله بررسی شود؛ اتحادیه اروپا اولین نهادی بود که به کودتا واکنش نشان داد، اما در اظهارات بعدی این اتحادیه بیشتر انتقاد دیده می شود. این واکنش‌ها به دلیل مغشوش بودن اطلاعات است. رسانه‌های اروپا برای درک درست از کودتای نافرجام ترکیه نه وقت کافی داشتند و نه تلاش لازم برای این امر انجام دادند".

وستربی خاطرنشان کرد: "یکی از دلایل این امر، پیچیدگی ترکیه از نظر اروپایی‌هاست. اقدام به کودتا نیز غیرمنتظره بود. نشانه های دال بر دست داشتن گروه گولن و برخی نیروهای ارتش در کودتا وجود دارد. مرموز و غیرشفاف بودن هر دو ساختار و نبود اطلاعات کافی، از دلایل انتقاد اروپایی ها از ترکیه است". 

وی همچنین گفت:" نگرش منفی سال‌های اخیر اروپا در قبال ترکیه نیز ممکن است بر موضع بسیاری از روزنامه نگاران در مورد حوادث اخیر تاثیر گذاشته باشد."

وستربی همچنین تصریح کرد: "هنوز در اروپا ترک‌هراسی وجود دارد. روابط اتحادیه اروپا و ترکیه باید به طور چندبعدی مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال بحران پناهجویان، ایجاد و گسترش اسلام گرایی میانه رو، مبارزه با تروریسم و مسائل دفاعی بسیار مهم هستند".

وستربی با تاکید بر لزوم اهمیت کوچک نشمردن ترکیه از سوی رهبران اروپا افزود: ''من فکر می کنم در دوره پیش رو به دلایلی که بر شمردم وابستگی سران اروپایی به ترکیه بیشتر خواهد شد. ترکیه نقش حیاتی در بحران پناهجویان ایفا می کند. اگر ترکیه نباشد منافع ملی آلمان و سایر کشورها با مشکل مواجه خواهد شد. این منافع ملی نیز در گرو تداوم انتقال پناهجویان که ترکیه نقش مهمی در آن دارد، است''.

وی در ادامه تصریح کرد: "مسائلی که در سطح دیپلماتیک مطرح است به صورت روندی متفاوت با اخباری که رسانه ها و یا بیانیه هایی که سیاستمداران گاهی منتشر می کنند، ارزیابی می شود."

وستربی با اشاره به سازش میان احزاب سیاسی ترکیه پس از کودتا گفت: ''‌احزاب لائیک و ملی گرا با حزب عدالت و توسعه گردهم می آیند. این اتفاق در پنج سال اخیر بی سابقه است. اگر دیپلمات های اروپایی و رسانه ها متوجه اهمیت این موضوع شوند ممکن است حرف هایشان تغییر کرده و متوجه پتانسیل ترکیه شوند''.

او در پایان گفت، روابط ترکیه با اروپا علی رغم آنچه برخی می گویند از لحاظ دیپلماتیکی به گونه ای استوار ادامه خواهد داشت.خبرهای مرتبط