گزارش بانک مرکزی اروپا در مورد سیستم بانکداری ترکیه

در گزارش بانک مرکزی اروپا به ارزیابی مشکلات موجود در بخش بانکداری ترکیه پرداخت شده است

گزارش بانک مرکزی اروپا در مورد سیستم بانکداری ترکیه

بخش بانکداری از اهمیتی فوق العاده در اقتصاد یک کشور برخوردار است. رشد یک کشور به رشد بخش بانکداری در آن کشور وابسته است. بررسی بحران های اقتصادی بوقوع پیوسته در سطح جهان ما را متوجه اهمیت بخش بانکداری می نماید. بعنوان مثال دلیل اصلی بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، ورشکستگی بانکهای ایالات متحده آمریکا بود که بر کل جهان تاثیر گذاشت. در سال ۱۹۹۹ با بروز بحران اقتصادی در ترکیه، بانکهای ترک روزهای بسیار سختی را سپری کردند. اما در سالهای بعد، جهت حفظ ثبات بانکها اقدامات و پیشگیری های لازمه بعمل آمد. در واقع سیستم بانکداری باثبات و قدرتمند از بروز بحران های احتمالی در کشور و عمیق شدن آنها جلوگیری می کند.

بانک مرکزی اروپا با انتشار گزارشی به بررسی بی ثباتی مالی در کشورهای ترکیه، آلبانی، بوسنی هرزگوین، ایسلند، کوزوو، مقدونیه، مونته نگرو و صربستان که نامزد عضویت در اتحادیه اروپا هستند، پرداخته است. در این گزارش که به ارزیابی مشکلات موجود در بخش بانکداری ترکیه پرداخت شده است، در رابطه با مهمترین مشکلی که آینده این بخش در ترکیه را تهدید می کند، چنین آمده است: "فراهم کردن زمینه کاهش تدریجی در سرعت رشد وامهای داخلی بدلیل افزایش نیاز به اوراق سهام خارجی در فضای بین المللی که در حال تغییر است". با بررسی این جمله متوجه می شویم که بخش بانکداری ترکیه باثبات و استوار می باشد. به عبارت دیگر تهدیدات تجارت بین المللی افزایش یافته است و بانکهای ترکیه برای تامین ارز مورد نیاز خود نیازمند اختصاص منابع مالی بیشتری هستند. این امر نیز باعث می گردد تا مجبور به کاهش منابع مالی تخصیص یافته برای بازارهای داخلی شوند. 

در ادامه این گزارش با بیان اینکه از سرعت تخصیص وام در بخش بانکداری ترکیه اندکی کاسته شده است؛ تاکید شده است که هنوز هم سرعت تخصیص وام در بخش بانکداری ترکیه بسیار بالا می باشد.
در گزارش مذکور همچنین با بیان اینکه تراز تجاری بانکهای ترکیه در پایان سال ۲۰۱۳، در مقایسه با سال ۲۰۱۲ با ۲۶ درصد افزایش، رشد چشمگیری داشته است، بر ایستا بودن دارایی های ایسلند و صربستان در همین دوره تاکید شده است. در ادامه این گزارش آمده است: به غیر از ترکیه در بسیاری از کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، آن دسته از فعالیتهای شرکتها که نیازمند حمایت مالی بلند مدت بانکها می باشد، راکد و ضعیف مانده است.
در این گزارش با تاکید بر جایگاه مهم بانکها در سیستم مالی ترکیه می خوانیم: مجموع دارایی های بانکهای ترکیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۳ با افزایشی در حدود ۱۱.۵ درصد و بین سالهای ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳ با افزایشی در حدود ۲۶ درصد به صورتی ریتمیک و مداوم افزایش داشته است. بانکها با اختصاص ۹۰ درصد از دارایی های سیستم مالی بخود، از نقشی بسیار مهم و برجسته در سیستم بانکداری برخوردار هستند.

ارگون اؤزن مدیر کل بانک گارانتی ترکیه با ارزیابی تحولات اخیر رخ داده در بخش بانکداری و انتظارات خود از آخر سال جاری، اظهار داشت: بخش بانکداری در سه ماهه اول سال جاری در زمینه اختصاص وام، رشدی به میزان ۶.۶ درصد داشته است. همچنین رشد بخش بانکداری مستقل از ارزش ارزی، ۳.۸ درصد می باشد. 

مدیر کل بانک گارانتی با ارائه توضیحاتی مبنی بر اینکه بخش بانکداری ترکیه از منظر کلی و مقاومت در برابر شوک های خارجی توانسته است اعتماد سرمایه گذاران و وام دهندگان خارجی را جلب نماید، اظهار داشت: بخش بانکداری ترکیه در سه ماهه اول سال از نظر دسترسی به تامین کننده مالی و وام دهنده خارجی با مشکلی مواجه نشد و انتظار می رود که این فضای مطلوب در طول سال نیز ادامه یابد. 

ارگون اؤزن با تاکید بر اینکه بخش بانکداری ترکیه در سایه نظارت و کنترل فشرده و ساختار سرمایه ای بسیار قدرتمند یکی از بانکداری های بسیار مطمئن و قابل اعتماد در سطح جهان می باشد، گفت: اوراق سهام ترکیه از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی یکی از دارایی های بسیار مهم و ضروری است و همچنان جایگاه خود را حفظ می کند. حتی شرکتهای درجه بندی پوئن وامی نیز بر قدرت و اهمیت این امر در ترکیه واقف هستند.

نویسنده: دکتر حسین قراملکی عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه کارابوک

مترجم: فریبا اوغوز 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط