انتخابات ترکیه و نحوه تشکیل ائتلاف سیاسی

انتخابات ترکیه و نحوه تشکیل ائتلاف سیاسی

 پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در روز هفتم ژوئن گذشته، در تاریخ سیاسی ترکیه، دوره ای جدید و البته حساس آغاز شده است. براساس آمار رسمی کمیسیون عالی انتخابات در ترکیه ترکیب آراء ماخوذه و چگونگی تقسیم ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه به این صورت است:

حزب عدالت و توسعه : ۴۰ ممیز ۶۶ درصد و تصاحب ۲۵۸ کرسی در مجلس
حزب جمهوری خلق : ۲۵ ممیز ۱۳ درصد و تصاحب ۱۳۲ کرسی در مجلس
حزب حرکت ملی : ۱۶ ممیز ۴۵ درصد و تصاحب ۸۰ کرسی در مجلس
حزب دمکراسی خلقها : ۱۲ ممیز ۹۶ درصد و تصاحب ۸۰ کرسی در مجلس
این در حالی است که برای به دست آوردن اکثریت پارلمانی در مجلس ترکیه به ۲۷۶ کرسی نیاز وجود دارد. به این ترتیب با توجه به اینکه این اکثریت از سوی هیچ حزبی به دست نیامده هیچ یک از احزاب مذکور به تنهایی قادر به تشکیل حکومت نبوده و نیازمند ائتلاف با دیگر احزاب می باشد. در چنین شرایطی ترکیه پس از ۱۳ سال برای اولین بار محتاج تشکیل حکومت ائتلافی است.
در حال حاضر احزاب ترکیه سرگرم بررسی نحوه تشکیل این حکومت ائتلافی هستند. در این خصوص ۴ گزینه مورد گفتگو قرار دارد.
نخست اینکه تشکیل حکومت ائتلافی برای ترکیه چه فواید و زیانهایی می تواند داشته باشد؟
دوم اینکه حکومت ائتلافی اینده ترکیه چه ساختاری خواهد داشت و چه تاثیری بر ساختار سیاسی ترکیه خواهد نهاد؟
سوم اینکه حکومت ائتلافی اینده با مسائل اساسی ترکیه به چه صورتی روبرو خواهد گردید؟
و چهارم اینکه ایا ترکیه وارد مرحله انتخابات زودهنگام خواهد شد یا خیر؟
عزیزان اکنون به ارزیابیهای پروفسور دکتر رمضان گوزن استاد دانشکده علوم سیاسی و روابط بین المللی دانشگاه مارمارای ترکیه در این خصوص توجه فرمایید:
نخست باید گفت که برخی از محافل و افراد نسبت به تشکیل حکومت ائتلافی در ترکیه و به دست گیری زمام حکومت توسط این ائتلاف، پس از ۱۳ سال حکومتداری حزب عدالت و توسعه نگرانیهایی دارند. دلیل اصلی این نگرانی، تجربه حکومتهای ائتلافی در دهه هفتاد و ۹۰ می باشد. البته باید پذیرفت که تشکیل حکومتهای ائتلافی یکی از نتایج بارز نظامهای دمکراتیک است و چنین حکومتهایی هر زمان از تاثیرات منفی برخوردار نیستند.
بی تردید تشکیل حکومتهای تک حزبی از فواید بسیاری برخوردار است اما ایجاد ائتلافهای سیاسی نیز در افزایش همبستگی اجتماعی و ظهور زمینه های سازش در میان توده ها رویکردی مثمر ثمر است.
فواید حاصل از یک حکومت ائتلافی بصورت مستقیم در ارتباط با چگونگی تشکیل حکومت ائتلافی و نوع حضور احزاب در آن است. در این رابطه دو گزینه وجود دارد:
نخست تشکیل یک حکومت ائتلافی به پیش کسوتی حزب عدالت و توسعه با یکی از ۳ حزب دیگر و در حالت دوم بیش از یک حزب دیگر است.
دوم تشکیل حکومتی ائتلافی ۳ حزبی بدون حضور حزب عدالت و توسعه می باشد.
اما انچه که از هم اکنون قابل فهم است عدم امکان ائتلاف مستقیم و یا غیر مستقیم میان دو حزب حرکت ملی و دمکراسی خلقها است. به این ترتیب تشکیل حکومت ائتلافی میان سه حزب مذکور ممکن نیست و تنها امکان تشکیل حکومت میان حزب عدالت و توسعه و یکی دیگر از احزاب وجود دارد. اما در پیش روی این گزینه نیز موانع مهمی وجود دارد.
چراکه هرکدام از احزاب مخالف در رابطه با حکومت ائتلافی شروطی بیان می دارند و در این رابطه رایزنیها و چانه زنیهای فشرده ای در حال انجام است.
بی تردید تاسیس حکومت ائتلافی کاری سخت است اما این امر قطعی است که هیچکدام از احزاب مخالف نیز با تمرکز بر خودخواهیهای شخصی، وارد ریسک تعمیق مسائل اساسی ترکیه نخواهند گردید.
به این ترتیب ضمن کم بودن امکان برگزاری انتخابات زودهنگام، احتمال قوی ای مبنی بر تشکیل حکومت ائتلافی در ترکیه وجود دارد.
در خصوص تشکیل حکومت ائتلافی در ترکیه ۵ موضوع تابع دقت و حساسیت وجود دارد:
۱. ثبات اقتصادی ترکیه و آینده ان
۲. مسئله بحران سوریه و تحولات حساس اخیر در مرزهای این کشور با ترکیه
۳. سیاست خارجی ترکیه
۴. مسئله روند حل و فصل تروریزم در ترکیه
۵. تدوین قانون اساسی جدید در ترکیه

هرکدام از این موارد به خودی خود دارای جزئیات متعددی هستند که اولویت و نحوه توجه به انها وابسته به ترکیب حکومت ائتلافی آینده ترکیه خواهد بود.

مترجم: فرزاد صمدلی


برچسب ها:

خبرهای مرتبط