دلیل جای گرفتن ترکیه در اجلاس کشورهای گروه ۲۰ چیست؟

دلیل قرار گرفتن ترکیه در رده ۱۶ بزرگترین اقتصاد جهانی، ایفای نقش موثر از سوی آن در عرصه های سیاسی، امنیتی و نظامی منطقه می باشد.

دلیل جای گرفتن ترکیه در اجلاس کشورهای گروه ۲۰ چیست؟

دلیل قرار گرفتن ترکیه در رده ۱۶ بزرگترین اقتصادهای جهانی، ایفای نقش موثر از سوی آن در عرصه های سیاسی، امنیتی و نظامی منطقه می باشد. ترکیه توانست بحران اقتصاد جهانی را بدون ضرر و زیان جدی پشت سر بگذارد.
همچنانکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز اظهار داشته است: بحران اقتصادی جهان از بیخ گوش ترکیه گذشت و رشد اقتصادی، ثبات مالی، استخدام، تجارت خارجی و مهمتر از همه امنیت ترکیه در این روند دچار خسارت نشد. بدین دلیل نیز عملکرد ترکیه در این دوره بعنوان الگو و سرمشقی برای دیگر کشورها نشان داده شد.
از سوی دیگر، ترکیه در حل مسایل سیاسی و امنیتی منطقه ای نیز نقش فعالی را بر عهده دارد. در این چارچوب طی سالهای ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۱ به عنوان عضو موقت شورای امنیت سازمان ملل انتخاب گردید. سپس نیز از سال ۲۰۱۱ در روند بهار عربی بعنوان یک کشور الگو و سرمشق ایفای نقش نمود.
در حالت کلی ترکیه، با ایفای نقش در حل مسایل منطقه ای و گذر به دموکراسی پیشرفته در برقراری امنیت جهانی نقش بسیار مهمی ایفا می نماید. در نتیجه این امر نیز توانسته است بر اهمیت و اعتبار خود در داخل گروه ۲۰ و نیز در خارج از آن بیافزاید.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط