آینه تاریخ- 4 دسامبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، 4 دسامبر

1539405
آینه تاریخ- 4 دسامبر

چهارم دسامبر 656- برای اولین بار در دولت اسلامی جنگ داخلی رخ داد. کسانی که ادعا می‌کردند حضرت علی قاتلین حضرت ابوبکر را فاش نمی‌کند، به همراه حضرت عایشه همسر حضرت محمد پیامبر اسلام، مخالفت آغاز کردند. انتقادات در کوتاه مدت تبدیل به درگیری مسلحانه شد. این جنگ که با نام "جنگ جمل" در تاریخ به ثبت رسید با پیروزی حضرت علی پایان یافت.

 

چهارم دسامبر 1858-  انگلیسی ها، بابر شاه دوم حاکم امپراتوری ترک در هندوستان را از تخت سلطنت برکنار کرده و به حاکمیت ترکها در هندوستان که از دوره سلطان محمود غزنوی به مدت 9 قرن ادامه یافته بود، پایان بخشیدند. بابر شاه به برمه تبعید شد.

 

چهارم دسامبر 1943- رزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلیس، با هدف مذاکره جهت وارد کردن ترکیه در جنگ بر علیه آلمان،  با عصمت اینونو رئیس جمهور ترکیه در قاهره دیدار کردند. در نتیجه این مذاکرات سه روزه، عصمت اینونو درخواست آمریکا و انگلیس مبنی بر داخل شدن ترکیه در جنگ را رد کرد. ترکیه کوتاه مدتی قبل از پایان جنگ علیه آلمان و ژاپن اعلام جنگ کرده و در بین موسسین سازمان ملل جای گرفت.

 

 خبرهای مرتبط