آینه تاریخ- اول دسامبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، اول دسامبر

1537319
آینه تاریخ- اول دسامبر

اول دسامبر 1964- توافقنامه آنکارا که بر اساس آن ترکیه به عضویت مشترک اتحادیه اقتصادی اروپا درآمد، به مورد اجرا گذاشته شد. این قرارداد ضامن عضویت کامل ترکیه دراتحادیه اقتصادی اروپا  و اتحادیه گمرکی بود.

 

اول دسامبر 1990- در کار احداث تونل مانش که به طور جداگانه از انگلستان و فرانسه شروع شده بود، حفاران دو کشور در عمق 40 متری زیر دریا در نقطه مشترک به هم رسیدند.

 

اول دسامبر 2019- اولین مورد بیماری کووید -19 که به یک اپیدمی جهانی تبدیل شد، در ووهان چین مشاهده شد. این بیماری که در چین از ماه نوامبر آغاز شد، از سوی حکومت این کشور به طور رسمی به عنوان بیماری همه‌گیر اعلام شد. موارد ابتلا به این بیماری در کوتاه مدت در کشورهای آسیایی و قاره‌های اروپا و آمریکا نیز مشاهده شد.

 

 

 

 خبرهای مرتبط