آیینه تاریخ - 16 نوامبر

نگاهی به رویدادهای تاریخی مهم 15 نوامبر

1528323
آیینه تاریخ - 16 نوامبر

 

16 نوامبر سال 1532 - فرانسیسکو پیزارو فرمانده اسپانیایی با ارتش 168 نفره بر آتاهون آپ امپراطور اینکاها که فرماندهی ارتشی 80 هزار نفره را بر عهده داشت، غلبه کرده و وی را به اسارت گرفت.

16 نوامبر سال 1849 - دادگاه روسیه در مورد فیودور داستایفسکی نویسنده رمان "جنایت و مکافات" حکم اعدام صادر کرد.

16 نوامبر سال 1938 - پیکر مصطفی کمال آتاترک موسس جمهوری ترکیه که در 10 نوامبر چشم از جهان فرو بست، در کاخ دولماباغچه در تابوت گذاشته شد. ملت ترک برای بدرقه آتاترک به آرامگاه ابدی‌اش در دولماباغچه حضور یافتند.

 خبرهای مرتبط