آینه تاریخ-16 اکتبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، شانزدهم اکتبر

1510057
آینه تاریخ-16 اکتبر

شانزدهم اکتبر 1978- کارول ووتیلا کاردینال لهستانی با نام ژان پل دوم به عنوان پاپ انتخاب شد و این وظیفه خود را به مدت 27 سال ادامه داد.

شانزدهم اکتبر 1995- گری کاسپاروف در بازی شطرنجی که یک ماه طول کشید، توانست ویسواناتان آناند را شکست دهد.

شانزدهم اکتبر 2002- جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده در پی حملات 11 سپتامبر، با ادعای اینکه صدام حسین از سازمان تروریستی القاعده حمایت کرده است، توانست دستور حمله به عراق را از کنگره دریافت کند.

 

 

 خبرهای مرتبط