آینه تاریخ- 15 اکتبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، پانزدهم اکتبر

1508553
آینه تاریخ- 15 اکتبر

پانزدهم اکتبر 1917- مارگاریتا هاری رقاص هلندی که در فرانسه دستگیر شده و گفته می‌شد که برخی اطلاعات محرمانه را به آلمان می‌داده است، به رگبار بسته شد.

پانزدهم اکتبر 1927- مصطفی کمال آتاترک در دومین اجلاس حزب جمهوری خلق، آغاز به خواندن نطق نمود. خواندن نطق، 6 روز طول کشید.

پانزدهم اکتبر 1993- جایزه صلح نوبل به دی کلرک رئیس جمهور افریقای جنوبی و نلسون ماندلا رئیس کنگره ملی افریقا داده شد.

 

 

 

 خبرهای مرتبط