آینه تاریخ-5 اکتبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، پنجم اکتبر

1502737
آینه تاریخ-5 اکتبر

پنجم اکتبر 1970- انور سادات رئیس جمهور مصر شد. سادات 11 سال بعد در همین روز و در جریان یک مراسم نظامی توسط اعضای اخوان المسلمین ترور شد.

پنجم اکتبر 2000- در نتیجه تظاهرات گسترده در بلگراد، اسلوبودان میلوسویچ مجبور به استعفا از ریاست جمهوری صربستان شد.

پنجم اکتبر 2011- استیو جابز کارآفرین و مخترع مشهور آمریکایی درگذشت.

 خبرهای مرتبط