آینه تاریخ-22 سپتامبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، 22 سپتامبر

1495087
آینه تاریخ-22 سپتامبر

22 سپتامبر 1980 جنگ 8 ساله ایران و عراق آغاز شد. در این تاریخ عراق علیه ایران اعلام جنگ کرد و هفت نقطه ایران از جمله فرودگاه مهرآباد تهران را بمباران کرد. در طول این جنگ که 8 سال به طول انجامید، نزدیک به یک میلیون نفر کشته شدند.

22 سپتامبر 1985 دولت فرانسه اعتراف كرد كه کشتی "''Rainbow Warrior متعلق به صلح سبز (گرین پیس) را  كه در 10 ژوئیه 1985 غرق شده بود،  سرویس مخفی این کشور غرق كرده بودند.

22 سپتامبر 1993 موزه متروپولیتان نیویورک اعلام کرد که اثر تاریخی "گنج قارون" را که به طور غیر قانونی از ترکیه ربوده شده، به ترکیه بازمی گرداند. گنج قارون متشکل از 432 قطعه سه روز بعد به ترکیه آورده شد.

 

 خبرهای مرتبط